136 Urmas Kirtsi

Vanus: 62
Elukoht: Kiiu alevik
Töökoht: põllumajandus- ja toiduamet
Kontakt: urmas.kirtsi@kuusalu.eu, 5033869

Kandideerin Kuusalu valla volikogu valimistel, sest soovin kaasa rääkida oma kodukandi arengule.

Olen siin elanud pea 40 aastat ja see on piisavalt pikk aeg, et selgeks saada, mis on selle kandi väärtused. Minu jaoks on Kuusalu vald ideaalne elupaik. Asume mere ääres, keset metsi ja samas pealinnast vaid mõnekümne minuti autosõidu kaugusel. Kohapeal on saada kõik vajalikud teenused, selleks et kasvatada lapsi, veeta vaba aega, saada vajadusel arsti- või sotsiaalabi.  Peamine väärtus on aga inimesed, kellega  ma külg-külje kõrval elan.

Olen seda meelt, et jätkuva arengu eelduseks on head koolid. Seni on vald suure osa eelarvest investeerinud haridusse. Koolide nii vormilise kui ka sisulise kvaliteedi järgi tehakse sageli otsus elukoha valikul. Selle järgi hindavad valda nii oma inimesed kui ka külalised. Kuusalu valla koolide õpilased on aastaid saanud riigieksamitel väga häid tulemusi ja kujundanud sedasi valla kuvandit. Järelikult oleme haridusvaldkonda väärtustades õigel teel. Kavatsen ka tulevikus seista selle eest, et haridusinvesteeringud jätkuksid, et noortel oleks rohkelt võimalusi huvihariduseks ja  spordiks.

Mul on olnud õnn aastaid töötada Kuusalus. Tunnetan valda kui tervikut ja seetõttu ei saa ma seista eelkõige Kiiu inimeste eest. Hoolitsen selle eest, et valla raha investeeritakse nii, et sellest saaksid osa kõik külad, mitte vaid alevikud. Kõikjal vallas tuleb ehitada paremaks teid ja toetada kogukonnategevust.

Olen olnud koduvalla juhtimisega seotud kokku üle kahekümne aasta, sellest neliteist aastat vallavanemana.  Ma tunnen, et mul on kogemust ning piisavalt tahet ja mõtteid, et neid valla heaks rakendada. Olen uhke selle üle, mis on seni saavutatud, kuid samas ka kindel, et kõike saab teha veel paremini.

Viimaste aastate edulugudest tahan välja tuua ühe. Sellel pole pistmist ei minu ega valla juhtimisega, küll aga meie superandekate inimestega. Selle eduloo nimi on ansambel Uurikad.

Soovin seista selle eest, et Kuusalu valda arendatakse kui tervikut ja volikogus valitseks positiivne töö-õhkkond!