134 Urmo Ristisaar

Vanus: 34
Elukoht: Allika küla
Töökoht/Amet: GoCraft AS – Veokite pealisehituste tootmisjuht
Kontakt: urmo.ristisaar@kuusalu.eu

Olen pärit Kuusalu vallast, Allika külast ja elanud siin suurema osa oma elust.

Valitud volinikuna olen Kuusalu valla arengusse panustanud viimased 8 aastat olles erinevatel aegadel osalenud eelarvekomisjoni, arengukomisjoni, keskkonnakomisjoni, ühistegevuse komisjoni ja revisjonikomisjoni töös.

Enim tõstaksin esile ühistegevuse komisjoni juhtimist viimasel neljal aastal kus sai koostöös valdkonna eest vastutavate ametnike ja komisjoni liikmega loodud ja tööle pandud uued valdkonda reguleerivad korrad. Täpsemalt Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate projektitoetuste taotlemise ja menetlemise kord, spordi treeningrühmade toetamise kord ja andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord. Antud korrad toimivad koos elektroonilise keskkonnaga Spoku, mis samuti käivitati Kuusalu vallas viimaste aastate jooksul ja peaks taotluste esitamise ja menetlemise viima täiesti uuele ja kasutajasõbralikumale tasemele.

Aastate jooksul olen seisnud erinevate teemade eest, aga meeldejäävamad on avalikkuse suurt tähelepanu nõudnud suuremad ehitusprojektid nagu Toetatud Elamise Teenuse maja ehitus Kuusalus ja Salmistu Sadama renoveerimine.

Opositsiooni tööks on olla vastaspooleks, kes otsib pakutavates lahendustes puudusi ning pakub lahendusi nende kõrvaldamiseks või negatiivsete mõjude vähendamiseks. Kahjuks just viimasel neljal aastal oleme jõudnud olukorda kus koostöö opositsiooniga praktiliselt puudub. Minu hinnangul kohalikus omavalitsuses see nii olema ei peaks ning usun, et kõigi valitute ühiseks eesmärgiks võiks vähemalt proovida olla paremad ja osavõtlikumad volinikud.

Ka opositsioonis olles on võimalik olla kasulik. Omalt poolt näitasin selles osas ka eeskuju, kui peale üürikest võimuvahetust, mis toimus viimasel perioodil, jäin ühistegevuse komisjoni esimeheks ka peale võimuvahetust seniks kuni komisjoni laual olnud pakilised ülesanded oli lahendatud ja valda esitatud taotlused menetletud.  Nii ei tekkinud uuele vallavõimule sellega lisakoormust ega taotlejatele viivitusi.

Üheks tollel hetkel „õhus rippunud“ teemadest oli näiteks Kolga kooli staadioni küsimus, mis sai minu hinnangul lõpuks ikka väärika lahenduse.

Samuti nõustusin jääma sel kriitilisel ajal ka eelarvekomisjoni aseesimeheks, et mitte tekitada asjatut ajakulu ja uus võim saaks valla asjadega edasi liikuda. Need olid teened millele meile samaga ei vastatud. 

Positiivse külje pealt aga tooksin välja ühistegevuse komisjoni tegevuse, kus tegutseti ühiselt koos opositsiooniga nii, et võime kõigi komisjoni liikmetega ühiselt tehtu üle uhkust tunda. Tunnen, et justnimelt koostöö tekitamine on üks nende valimiste olulisematest teemadest ja igal valituks osutuval volinikul peab olema roll kujunenud olukorra parandamises.

Just seepärast kõnetab mind enim meie loosung –

Meie mängime kõigiga!