132 Ulve Märtson

Vanus: 55
Elukoh: Kuusalu alevik
Töökoht/amet: OÜ Hinnu Seafarm, loomaarst
Kontakt: ulve.martson@kuusalu.ee ,  5094915

Minu esivanemad on Kuusalu valla maadel põldu harinud aastast 1680. Ise olen töötanud 32 aastat loomaarstina ja juhtinud koos abikaasa Kalmer Märtsoniga OÜ Hinnu Seafarmi.

Põllumajandus, elu maal ja toidu tootmine, vähemalt sellel määral, et suudaksime piima, liha ja teraviljaga ise oma rahva ära toita, on mulle südamelähedane. Maaelu – see on mets, küntud viljapõllud ja niidetud heinamaad, aga kipume unustama, et selle juurde kuulub paratamatult ka sõnnikuhais ja kuke kiremine.

Kuulun Eesti Tõusigade Aretusühistu ja AS Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli nõukogusse ning olen Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja Lihatoimkonna liige. Maaeluministeerium on tunnustanud mind oma teenetemärgiga.

Olen teist koosseisu Kuusalu vallavolikogu ühistegevuse komisjoni liige. Seal osalemisel on mulle suureks abiks Veljo Tormise Kultuuriseltsi kuulumine ja 12 aastat aktiivset tegutsemist juhatuse liikmena.

Kuusalu vald on kultuurielu korraldamise jätnud vabaühenduste kanda. Tänu sellele on meie valla üritused sama eriilmelised nagu ka kogukonnad, kes neid üritusi korraldavad. Tean enda kogemustest, kuidas tunnevad ennast täna taidlejad ja kultuurisündmusi korraldavad vabaühendused ning millist tuge nad valla poolt ootavad.

Luban, et võitlen vabaühenduste ühekordsete projektitoetuste vallapoolse rahalise toetuse suurenemise eest. Leiame võimaluse maksta täiskasvanute rahvakultuuriringide juhendajatele väärilist tasu.

Kultuur on see, mis liidab põlvkondi ja erinevaid piirkondi. Ühtse kogukonnana oleme tugevamad ja aktiivsemad.

Väärtustades oma inimesi, pärimuskultuuri ja traditsioone ehitame veel parema valla!