129 Siim Nurk

Kuusalus elan juba alates 2005. aastast, peale seda kui minu vanemad võtsid vastu otsuse kolides Tallinnast just Kuusallu.

Olen lõpetanud Kuusalu Keskkooli ning veedan jätkuvalt enamuse oma vabast ajast kodukandis.

Osalesin ka 2017. aasta kohalikel valimistel, mille tulemusena sain osaleda vallavolikogus asendusliikmena ning  eelarve- ja arengukomisjoni töös.

Olen viimase 4 aasta jooksul koos oma kaaslastega valimisliidust Ühine Kodu seisnud selle eest, et Kuusallu saaks tehtud TET-maja, renoveeritud Salmistu sadam, ehitatud Kuusalu Keskkooli algklasside osa ning mis kõige olulisem –  vald oleks jätkuvalt hästi juhitud.

Volikogu järgmises koosseisus plaanin seista selle eest, et meie koduvald oleks stabiilselt ning heaperemehelikult juhitud.

Oleme Ühise Kodu meeskonnaga pannud kokku suurepärase valimisprogrammi, mis lahendab paljud kitsaskohad ning pakub väärtust igale elanikule, sõltumata tema elukohast või east.

Volikogus luban pingutada eriti selle nimel, et Kuusalu Keskkooli juurde rajataks kunstmurukattega jalgpalliväljak, tänu millele oleks võimalik viia läbi valla ühe populaarseima spordiala trenne tänapäevastes tingimustes. Teiseks, plaanin seista selle eest, et Kuusalu, Kiiu ning Kolga alevikesse ehitataks/renoveeritaks mänguväljakud lastele.

Lisaks luban teha tööd selle nimel, et Kuusalu populaarsed rannaalad oleks hooldatud ning sealsed võimalused aja veetmiseks oleks kaasajastatud.