127 Priit Tammets

Töökoht: Tallinna Ülikool, analüütik; Kolga Kool, infojuht
Kontakt: priit.tammets@kuusalu.eu
Hobid: 3D-modeleerimine/printimine, puutöö

Olen elanud terve oma elu Kuusalu vallas ja töötanud pikalt Kolga koolis õpetaja ja infojuhina ning ringijuhina. Samuti olen olnud Kuusalu valla vallavalitsuse liige. Aastaid olen panustanud Kolga kooli arengusse ning valla haridusvaldkonda ka laiemalt.

Iga omavalitsuse suurimaid väljakutseid on tagada ühiskonna ootustele ja nõudmistele vastav haridus kaasaegses õpikeskkonnas. Olles töötanud üle 15 aasta Tallinna Ülikooli teaduskeskuse juures, mille eesmärk on luua lahendusi uudsete õpetamisviiside juurutamiseks, soovin selle kogemuse tuua laialdasemalt ka Kuusalu valla haridussüsteemi juurde. Selleks on vaja pöörata tähelepanu nii kaasaegsele digitaristule kui ka koolikultuuri arendamisele.

Usun, et valla arengut toetab tugev haridussüsteem ning soovin sellesse panustada läbi koostöö erinevate osapooltega.