125 Ott Kask

Vanus: 58
Elukoht: Kuusalu alevik
Töökohad: Viimsi Vallavalitsus, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialisti, Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kool ning Tallinna Muusikakool, õpetaja. 
Kontakt: ott.kask@kuusalu.eu, tel. +372 51 46 995  

Olen elanud ja töötanud Kuusalu vallas üle 30 aasta,  saanud panustada kohaliku kogukonna ellu eelkõige endale südamelähedastes valdkondades – kultuuri- ja muusikahariduse alal.

Olen tänulik kogukonnale innustava ja toetava suhtumise ning hoolimise eest. Käesoleval ajal tahan seista oma valdkonna ühe lahendust vajava ülesande täitmise eest: väärtustada laulupeo protsessis osalevate ning samuti teiste kvalifitseeritud rahvakultuurikollektiivide juhendajate tööd ja valla poolt tagada juhendajatele palgatoetuse tase, mis vastaks riigi poolt väljatöötatud ja juba rakendatud palgatoetuse meetme tingimustele.

Teeme seda meie kõigi – tänuliku publiku-, särasilmsete harrastajate- ja asjatundlike ja motiveeritud juhendajate vaimse tervise ja õnneliku kogukonna heaks!