123 Mattias Idavain

Töökoht/amet: Tallinna Tehnikaülikool, tootearendus ja robootika III kursuse üliõpilane; Metkon Projekt OÜ, projekteerija
Kontakt: mattias.idavain@kuusalu.eu
Hobid: Kaitseliit, Noored Kotkad, võrkpall, kajakitamine, filmindus, masinatehnika

Olen sündinud ja kasvanud Kuusalu vallas. Viimased kaks aastat olen küll seoses ülikooliõpingutega pidanud kodukandist rohkem eemal olema, aga igal võimalusel tulen ikka Kuusallu, naudin siinset keskkonda ja hoian end kohaliku eluga kursis.

Kandideerin Kuusalu vallavolikokku, sest soovin seista eelkõige Kuusalu valla spordi-, kultuuri- ja huviringide ja nende juhendajate jätkuva toetamise eest. Ise huviringijuhina annan oma teadmisi edasi usinatele noorkotkastele ja hea on tõdeda, et Kuusalu noorkotkaid teatakse nii Harjumaal kui Eestis väga hästi. Järjepideva huvihariduse aluseks on kindlustunne, et vald toetab valkondi erinevate ressurssidega.

Teine valdkond, mille eest soovin seista, on noorte sõnaõigus valla asjades ja ka noorte enda projektid.

Leian, et noori tuleb rohkem kaasata nii valla asjadesse kui ka neile anda rohkem võimalusi korraldada ja ellu viia oma ideid. Uskuge, noored on nutikamad, kui arvata oskategi! Lisaks võiks tulevikus Kuusalu vallas olla laiem noortekeskuste võrgustik ja rohkem noorsootöötajaid.

Võin enda näitel noortele öelda, et Kuusalu vallas on hea elada ning soovitan neil ka oma edaspidist elu siduda just Kuusalu vallaga nii, nagu seda isegi teha plaanin.

Edukas huvitegevus hoiab valla lippu kõrgel!