120 Mart Reimann

Vanus: 45
Elukoht: Saunja küla
Töökoht/amet: TLÜ, dotsent
Kontakt: mart.reimann@kuusalu.eu, 514099
Hobid: aerutamine, matkamine, saksofonimäng

Olen 45 aastane Saunja külas elav kolme toreda tütre isa, kes hindab kõrgelt aktiivseid eluviise ning loodusega kooskõlas elamist. Elan oma suguvõsa põlistel maadel ning ka praegu tegeleb, nagu seda aastatuhandeid on teinud, meie pere põlluharimisega.

Minu vanaisa oli Kodasoo viimane vallavanem ja isa taasiseseisvunud Kuusalu vallavolikogu esimese koosseisu liige. Olen kuulunud kolme vallavolikogu koosseisu ning märkan kuidas tänu YouTube’ile on istungitel vähem sisu ja rohkem enesenäitamist. Olen oma tähelepanuvajadust saanud erinevates esinemistes ja telesaadetes piisavalt rahuldada ning luban volikogus keskenduda lahenduste otsimisele.

Olen tänaseks reisinud ja töötanud rohkem kui sajas riigis. Minu tööd seal on olnud seotud peamiselt kohalike kogukondade tugevdamisega. Tean, mida tähendab ütlus “Mõtle globaalselt ja tegutse lokaalselt”.

Täna räägitakse palju rohepöördest. Muutuma peavad mitte ainult inimeste vaid tervete riikide käitumine ja harjumused. Ka vald saab rohelisemasse tulevikku panustada. Näiteks paigaldades oma lamekatusega hoonetele päikesepaneelid. Nii vähendame süsiniku jalajälge ja ka pikaajaliselt elektrile tehtavaid kulutusi. Majade katustel asuvad päikesepargid ei riiva silma ega võta ära põllumajanduse tarbeks vajalikku maad.

Teine teene, mida loodusele ja tulevastele põlvedele teha saame, on jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutus. See tuleb muuta veelgi mugavamaks. Kui külades on rohkem pakendi-, paberi- ja muid konteinereid ning neid tühjendatakse sagedamini, saame vähendada prügi hulka. See on kasulik loodusele ja elanike rahakotile, kes peavad kodust konteinerit harvemini tühjendama. Säilitada tuleb ka kevadised suur- ja ohtlike jäätmete kogumisringid, sest üks jäätmejaam Kiius ja teine Loksal on nii suure valla, kui on Kuusalu, jaoks pisut vähevõitu.

Jätame oma lastele puhtama valla!