119 Mart Laanpere

Elukoht: Soorinna küla
Töökoht: Tallinna Ülikool, matemaatika ja informaatika didaktika professor
Kontakt: 5278437, mart.laanpere@kuusalu.eu

Minu juured on Kuusalu vallas, olen elanud siinkandis pidevalt alates teisest eluaastast, käinud Kolga lasteaias ja Kolga koolis, lõpetanud Kuusalu keskkooli. Mu esimeseks töökohaks pärast TPedI lõpetamist 1989.aastal sai Kolga kool, kus töötasin algul matemaatikaõpetajana ja seejärel koolijuhina.

Alates 1996.aastast aga töötan Tallinna ülikoolis õppejõu ja teadurina. Minu teadustöö on olnud seotud hariduse digi-innovatsiooniga, e-õppe platvormide ja digiõppevara arendusega, digipädevuse kujundamise ja mõõtmisega. Sel kevadel valis ülikooli senat mind matemaatika ja informaatika didaktika professoriks. Olin Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020 üks koostajatest ja vedasin eest hariduse digipöörde programmi kujundamist. Olen väliseksperdina nõustanud Gruusia, Moldova ja Serbia valitsusi haridusvaldkonna digi-innovatsiooni strateegilisel juhtimisel. Eesti Vabariigi president on tunnustanud mu panust haridusuuendusse Valgetähe teenetemärgiga, mullu sain koos oma uurimisrühmaga ka riikliku teaduspreemia sotsiaalteaduste valdkonnas.

Olen olnud Kuusalu vallavolikogu nelja koosseisu liige, viimased poolteist aastat ka vallavalitsuse liige. Mulle on valla arengus ja juhtimises kõige südamelähedasemad hariduse ja digiuuenduse teemad, kus tunnen end pädevana. Pean endise koolijuhina väga oluliseks ühelt poolt valla koolide autonoomiat ja õigust oma näo kujundamiseks, teisalt aga ka valla haridusasutuste vahelise koostöö tihendamist, kogemuste vahetust ja ühiseid ettevõtmisi.

Mõistlik on koolide ja vallavalitsuse koostöös määratleda teenused, mida on parem korraldada keskselt, valla tasandil (nagu näiteks tugiteenuste keskus). Samas ei tohiks vallavolikogu ja -valitsus sekkuda otseselt kooli õppekorraldusse, õppekava koostamisse ja personaliotsustesse.

Olen oma teadustöö tõttu külastanud ja uurinud rohkem kui pooli Eesti koolidest ja seeläbi veendunud, et meie valla koolid on tublid ja tulevad oma asjadega ise suurepäraselt toime. Samas olen toetanud valla hariduskonverentsi traditsiooni tekitamist, et meie haridusasutused saaksid vahetada kogemusi ja toimivaid praktikaid, kavandada ühisprojekte, anda üheskoos digipöördele hoog sisse.