118 Maris Matkur

Vanus: 39
Elukoht: Sõitme küla
Töökoht ja amet: Laugu külalistemaja, tegevjuht
Kontakt: +3725270246, maris.matkur@kuusalu.eu

Lapsepõlv ja kooliaastad möödusid Kuusalus. Järgnesid õpingud TTÜ Kuressaare Kolledžis, kus lõpetasin turismi-ja toitlustuskorralduse eriala. Alates 2004. aastast olen tegelenud elulaadi ettevõtlusega Sõitme külas. Külastajate võõrustamine kodutalus on olnud elustiiliks minu perele juba viimased 17 aastat.

Lahemaa Rahvuspargi looduse-ja kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine on mulle hingelähedane ja väga tähtis. Olen lõpetanud magistriõpingud Eesti Maaülikoolis loodusturismi erialal.

On oluline, et vald panustaks rohkem turismi arendamisse. See elavdab ettevõtlust ja vähendab hooajalisust. Kasutame paremini meie suurt loodusturismi potentsiaali.

Seisan selle eest, et meie valla rannaalad ja väikesadamad oleksid hoitud!