116 Kristi Vetemaa

Vanus: 33
Elukoht: Kiiu
Töökoht ja amet: Brink’s Estonia, rahatöötluse osakonna juhataja
Kontaktid: 555 34 889, kristi.vetemaa@kuusalu.eu

Minult on korduvalt küsitud, miks ma kandideerin. Vastuseid on tegelikult mitu. Mulle läheb korda koduvalla käekäik ja juhtimine. Pean oluliseks, et Kuusalu vallal oleks tasakaalus eelarve – see on kohaliku omavalitsuse jaoks äärmiselt oluline. Raha ei tohi seista lihtsalt pangakontol, vaid peab olema suunatud elanikkonna hüvanguks. Samas peavad investeeringud olema läbimõeldud ja arukad, et ei oleks vaja maksukoormust tõsta.

Usaldan valimisliitu, milles kandideerin. Omame nägemust, milline võiks Kuusalu vald olla ja kindlasti on meil ka tahet püstitatud eesmärkide poole pürgida. Hea näide sellest on meie poolt antud lubadused eelnevatel perioodidel, mis ei jäänud lihtsalt paberile.

Põhjaliku ettevalmistuse tulemusena on meie valimisliidul ka eesolevaks perioodiks mitmekülgne ja realistlik programm, mis käsitleb erinevaid valdkondi ja kitsaskohti. Näiteks bussiootepaviljonide uuendamine ja isikupärasemaks muutmine, laste mänguväljakute kaasajastamine suuremates asulates ning prügi sorteerimise soodustamine – need ei ole miljoniprojektid, aga samas väga oluline osa valla kuvandist nii elanikule kui ka külastajale.

Mul on hea meel, et mul oli võimalus aastatel 2013-2017 olla vallavalitsuse liige ja lõppeval perioodil volikogu liige. Lisaks osalesin aktiivselt ka erinevate komisjonide töös. See on andnud mulle võimaluse tulenevalt oma teadmistest ja töökogemusest panustada valla arengusse ning seda koos valimisliiduga Ühine Kodu paremaks elukeskkonnaks muuta.

Soovin panustada valla arengusse ka tuleval perioodil, seades Kuusalu valla elanikud alati esikohale.

Muudame koos meie elukeskkonna kvaliteetsemaks!