113 Karl Kuusk

Vanus: 29
Elukoht: Valkla
Töökoht/amet: Seisuk Furniture OÜ, Arendusjuht
Kontakt: karl.kuusk@kuusalu.eu, 55522202

Olen Kuusalu vallas elanud suurema osa oma elust ning pean meie valla käekäiku väga oluliseks. Pärast Kuusalu Keskkooli lõpetamist asusin õppima Tartusse ning kooli lõpetamise järel viis tööelu mind Tallinnasse, kus olen toimetanud tänaseni. Nüüd on käsil kodukanti tagasikolimise protsess ning tahan käe külge panna, et meie vallas läheks kõik vähemalt sama hästi või isegi paremini kui seni.

Pean eriti oluliseks taristu ja hariduse arendamist meie vallas. Kui pääs merele areneb, teed saavad kõvakatte ja tekib pidevalt juurde kergliiklusteid, siis just see loob mõnusa eluskeskkonna ja toob Kuusalu valda elama noori ettevõtlike peresid. Samuti on äärmiselt oluline, et meie koolid pakuks lastele konkurentsivõimelist haridust, et nad saaksid jätkata oma kooliteed tugevatel alustel, kus iganes nad soovivad.

Kandideerin volikokku, et teha seal eelkõige mõistlikke ja läbi kaalutud otsuseid. Ettevõtjana suudan kindlasti vaadata erinevad teemasid laiapõhjaliselt ja teha parima valiku meie valla heaoluks ja arenguks.

Hoiame oma valda mõistlike otsustega!