104 Enn Kirsman

Vanus: 52
Elukoht: Kaberla küla
Töökoht/amet: Loo Keskkool, füüsikaõpetaja
Kontakt: enn.kirsman@kuusalu.eu, 5163476

Olen Kuusalu valla-asjades kaasa löönud juba peaaegu 25 aastat, alates 1996. aasta sügisest, kui mind verinoore – 28-aastasena – vallavanemaks valiti.

Lisaks vallavanemana töötamisele aastatel 1996-2001, olen olnud volikogu esimees (2013-2017), juhtinud volikogu haridus- ja noorsootöö ning revisjonikomisjoni (2018-2021), kuulunud erinevatesse volikogu komisjonidesse ja töörühmadesse. Seega võin täie veendumusega öelda, et tean täpselt kuidas vallas asjad käivad ning kuidas püstitatud eesmärke saavutada ja valijatele antud lubadusi täita.

Kandideerin ka sellel korral volikokku, sest tunnen, et suudan veel valla ja selle elanike heaks midagi kasulikku korda saata. Eelkõige tahan ma seista selle eest, et võimuahned, kuid asjatundmatud tüübid ei hakkaks asja eest teist takka lõhkuma seda, mida mina ja mu kolleegid ning võitluskaaslased aastate jooksul ehitanud on. Kinnitan teile, et Kuusalu vald toimib kui kellavärk ning väited, et olemasolev masinavärk tuleb laiali lõhkuda ning uutel alustel üles ehitada on eluvõõras ja rumal.

Pean oma seniseks suurimaks saavutuseks seda, kui Kuusalu vallas ühena esimesena Eestis võrdustati kooli-, lasteaia- ja huvikooli õpetajate palgad ning seda võrdsust on suudetud hoida ka kõige raskematel masu-aastatel. Nüüd on aeg astuda järgmine samm ning tõsta ka täiskasvanute rahvakultuuriringide juhendajate tasud tehtava töö vääriliseks.

Kuna olen juba kümnekond aasta korraldanud vallas liikumis- ja kultuurisündmusi (jaanipävased rattaretked, Kuusalu-Aegviidu suusamatk, Kuusalurahva Teatri lavastused ja kontserdid),  luban volikokku valitks osutudes võidelda selle eest, et 2014. aastal taastatud külarahade süsteem säiliks ning vallapoolseid ühekordseid projektitoetusi kultuuri-, spordi- ning kogukonnategevustele suurendataks, sest tänu nendele püsib meie vallas aktiivne kultuuri- ja spordielu ning meil kõigil on vallas toredam ning vaheldusrikkam elada.

Mitmekesine kultuuri- ja sporditegevus teeb valla kodusemaks!