136 Ott Kask

Roheline_lapitiAviary Photo_131512428642009530

Me oleme küll nii küpsed, et täna kujundada oma elukeskkonda inimese jaoks, teha see nägusaks, meeldivaks ja turvaliseks.

Olen Kuusalu vallas elanud pea 30 aastat ja  olen saanud panustada kohaliku kogukonna ellu eelkõige endale südamelähedastes valdkondades – kultuuri- ja muusikahariduse alal.  Olen väga tänulik kogukonnale innustava ja toetava suhtumise ning hoolimise eest.

Toetan panustamist headesse ühendustesse. Inimeste liikumisega seotud transpordi kättesaadavus ja kvaliteet, samuti info liikumisega seotud internetiühenduse kättesaadavus ja kvaliteet olgu üks prioriteetsetest ülesannetest Kuusalu vallas.

Toetan valla kahe suurema asumi – Kuusalu ja Kiiu aleviku keskuste läbimõeldud ja terviklikku planeerimist ja arendamist. Mõlema aleviku südames asuvad ajalooliste hoonete ja ümbrusega miljööväärtuslikud alad. Kiius on mõis koos mõisapargiga ning Kiiu Torniga, Kuusalus kirik ja pastoraadi ala mitmete ajalooliste hoonetega. Toetan nende „südamete“ võimalikult kvaliteetse ilme arendamist, sest need on meie valla visiitkaardid. Sama tähtis on väljuda nõukogudeaegse Kiiu kolhoosikeskuse ja Kuusalu tehaseasula hektilisest ehk sihitust planeerimiskultuurist ja keerata uus lehekülg.

  • Vanus: 55
  • Elukoht: Kuusalu alevik
  • Töökoht, amet: Viimsi Vallavalitsus, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
  • Kontakt: 5146995; ott.kask@viimsivv.ee

Roheline_lapiti