131 Mart Laanpere

Roheline_lapiti

31 Mart Laanpere

Tahan aidata kaasa Kuusalu valla koolide digi-uuendusele läbi koostöö Tallinna Ülikooli teadlastega.

Olen olnud Kuusalu vallavolikogu liige kolme perioodi jooksul selle loomisest alates, kuid  viimasel aastakümnel koduvalla tegemistega vähem seotud olnud.

Eesti elukestva õppe strateegia juhtkomisjoni liikmena ja Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadurina huvitab mind koolide kaasamine uurimis- ja arendustöösse digiinnovatsiooni alal, näen kodukandi koolidel siinkohal suurt potentsiaali.

Nutikam õppimine juba maast-madalast tagab meie valla järgmisele põlvkonnale tulevikus eelised nii haridusteel kui tööturul.

 

  • VANUS: 53
  • ELUKOHT: Soorinna küla
  • TÖÖKOHT, AMET: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogia instituut, vanemteadur
  • VALLAVOLIKOGU LIIGE: 1993-1996; 1999-2002; 2002-2005;
  • KONTAKT: mart.laanpere@tlu.ee; 5278437

Roheline_lapiti