127 Maila Velström

H2sti_pikk_kitsas_triip3

Maila

Volikogu on meeskonnatöö ja mina olen selleks valmis!

Olen siinse paiga põliselanik, teades hästi paika, inimesi ja muresid. Kaua aega sotsiaaltöö tegemise kogemus on andnud mulle oskuse inimeste muredesse süveneda. Olen tegelenud ka külavanemate kogu tööga. Ürituste korraldamine on andnud meeskonnatöö kogemuse. Olen olnud volikogu liige nii ühinenud Kuusalu vallas kui ka enne seda Loksa vallas. Külaelu, vabaaeg, hoolekanne – need on teemad, milles oskan kõige paremini lahendusi leida.

Suures vallas ei ole kerge külavanemaid koos tegutsema panna. Minu arvates peaks olema külavanem oleks see tegelik info vahendaja vallamaja ja külaelanike vahel. Kuidas seda saavutada? Vallamajas võiks olla üks inimene, kelle igapäevaste tööülesannete hulka kuuluks mitte ainult külavanematega suhtlemine, vaid ka külaseltside abistamine ja nõustamine erinevate projektide kirjutamisel ning eurorahade taotlemisel. Külavanemate koostööd parandab kindlasti ka see, et me sagedamini kokku saaksime ning omavahel kasvõi niisama suhtleksime – rahvakogu käivitamine on siin suureks abiks. Külavanemate vahelises suhtluses selguvad sageli külade tõelised probleemid või siis tekivad hoopis lahendused ületamatutena tunduvatele murdele.

Tunnetan, et inimeste mured kipuvad meieni jõudma liiga hilja – probleem, mis varakult märgates-aidates olnuks lihtsalt kõrvaldatav, võib suureks paisununa olla juba nii suur, et selle lahendamine käib üle jõu isegi selleks koolitatud kogenud spetsialistidele. Siin aitab ainult see, et erinevate, abivajajatega kokku puutuvate inimeste koostöös märgatakse abi vajavat last või eakat või mõnd teist hädalist võimalikult tema mure algstaadiumis, leitakse inimesed, keda abivajaja usaldab ning kellele saab loota ja toetuda ning äärmiselt oluline on muidugi ka see, et probleemiga tegeletakse järjepidevalt, kuni saavutatakse lõplik lahendus.

  • VANUS: 68
  • ELUKOHT: Virve küla
  • VOLIKOGUS: olnud liige nii Loksa kui ühinenud Kuusalu vallas
  • KONTAKT: maris.velstrom@mail.ee; 56565543

H2sti_pikk_kitsas_triip3