123 Karli Lambot

Roheline_lapiti

23 Karli Lambot

Teede remont ei tohi olla poliitika tegemise objektiks. Külades vallaelanike hüvanguks toimuv arendustegevus olgu valla poolt toetatud.

Elan Juminda külas, siin sündinud ja elanud kokku üle 40 aastat. Viimased peaaegu 28 aastat külavanem, alates 2002. aastat EELK Leesi Katariina koguduse esimees, 2004. aastast külaseltsi juhatuse liige, neliteist aastat Leesi rahvamaja juhatuses. Olen kutseline kalur ja lepinguline RMK telkimisplatsi ja Juminda poolsaare matkaradade hooldaja. Kümme aastat olin Loksa valla looduskaitseinspektor.

Külavanemana tunnen, et meie kandi kõige suuremaks probleemiks on suviti tolmav, kevadeti ja sügiseti porimülkaks muutuv Leesi-Juminda tee. Ehkki meie küla ei ole suur, on siin ligi kakskümmend igapäevaselt sõitvat autot, sest teistmoodi ju siit liikuma ei saa. Suvel, turismi kõrghooajal, ei suuda meie teed mööda vuravaid autosid vist keegi kokku lugeda. Jah, turisti jaoks võib kruusatee olla küll eksootiline, kuid kohaliku jaoks on tegu tõsise peavaluga. Selle ainukeseks ravimiks on tee viimine musta katte alla.

Teede remont ei tohiks olla poliitika tegemise objektiks. Küllap on kõikidele aru saada, et raha kõigeks ja korraga ei jätku, aga lepime siis lõpuks ükskord ometi kokku, mis järjekorras suuremaid teeremonte tehakse ning peame kokkuleppest kinni. Muidu jääbki nii, et rahvale antud lubadusi tuleb pidevalt süüa.

Leesi koguduse esimehena siinset kirikut ning rahvamaja juhatuse liikmena rahvamaja „majandades“ näen, et ehkki igapäevaste kulutustega tuleme me enamasi kenasti toime, kuid kui tekib vajadus suuremat sorti remondi järele või mõne muu investeeringu järele, siis kipub oma jõudu nappima. Igasugune projektimajandus on küll tore asi, kuid kõigi projektide juures on tavaliselt omafinantseeringu kohustus, mis protsendina pole küll suur, aga ühel kogudusele või külaseltsile enamasti üle jõu käiv. Siingi võiks vald appi tulla ning avalikkusele suunatud projektides vabaühenduste eest omaosaluse kanda võtta.

  • VANUS: 74
  • ELUKOHT: Juminda küla
  • KONTAKT: lambotkarli@gmail.com; 5254768

Roheline_lapiti