121 Kalmer Märtson

Roheline_lapiti

Kalmer

Hoiame oma koduvalda ja seda, mis on tegelikult rahulolu väärt. Ei ole vaja muuta muutmise pärast, vaid tegutseme tasakaalukalt, targalt  ja kogukondade  huvides. Positiivne mõtlemine, koostöö ja kompromissid on see, mis  toetab valla arengut.

Toetan pansionaadi   ja Kuusalu Keskoolile uue õppekorpuse rajamist  ning Kolga kooli staadioni rekonstrueerimist. Väärtustame inimesi, kes meie vallas töötavad ja elavad.

Pean vajalikuks  küla- ja rahvamajade tegevuse toetamist valla eelarvest. Noortele suunatud ning rahvuskultuuriga tegelevate ringide rahastamist ja külade ühistegevuse toetamist. Olles  aastaid osalenud Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevuses tean, et vabatahtlik tegevus vajab vallapoolset tuge ja tunnustust.

Soovin, et Kuusalu vald oleks koht, kus on hea elada!

Tunnen meie Kuusalu valla üle uhkust !

  • VANUS:  53
  • ELUKOHT: Kuusalu alevik
  • TÖÖKOHT, AMET: OÜ Hinnu Seafarmi juhataja
  • ÜHSIKONDLIK TEGEVUS: Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja nõukogu liige
  • HOBID: Kalastamine merel, vanade autode restaureerimine
  • VALLAVALITSUSES/VOLIKOGUS:  volikogus alates  1993. aastast. Kuusalu vallavanem aastatel 2007-2009
  • KONTAKT: kalmer.martson@gmail.com,  5051585

Roheline_lapiti