120 Kaja Martinson

H2sti_pikk_kitsas_triip3

Kaja

Tahan tegutseda selle nimel, et Kuusalu vallas oleks hea elada nii noorel kui vanal!

Lapsepõlv ja kooliaastat möödusid Loksal. Edasi järgnesid õpingud Tallinna Pedagoogika Koolis ja pedagoogikaülikoolis algklassiõpetaja erialal. Kolga Keskkooli algklasside õpetajana töötasin kuni 2001 aastani. Alates 2001. aastast juhin Kolga Lasteaeda.

Kuusalu valla koolide-lasteaedade õpikeskkond on pigem hea – on suurepärase majaga asutusi nagu Kuusalu lasteaed ja Kiiu lasteaiad, aga on ka selliseid, kus saaks paremini – Kolga kool ja lasteaed, samuti Vihasoo Lasteaed-Algkool. Suurimaks probleemiks hariduses on kujunenud Kuusalu kooli ruumikitsikus. See peab kiiresti saama lahenduse!

Kolmel viimasel valimisperioodil olen juhtinud vallavolikogu sotsiaalkomisjoni. Justkui on olnud aega üht-teist korda saata, kuid on olnud ka aega, et mõtiskleda selle üle, et mida veel paremini teha saaks. Üheks valdkonnaks, kus on veel piisavalt arenguruumi näen just eelkõige koostööga seonduvat. Võtkem seisukoht, et abivajajaks olemine on ajutine nähtus – toetus olgu selleks, et raskusest üle saada ja eluga juba omal jõul edasi minna.

  • VANUS: 50
  • ELUKOHT: Kolga alevik
  • TÖÖKOHT, AMET: Kolga lasteaia direktor
  • VOLIKOGUS: alates aastast 2002
  • KONTAKT: 53036942; kaja.martinson@gmail.com

H2sti_pikk_kitsas_triip3