119 Kaido Tseller

Roheline_lapiti

19 Kaido Tseller

 Seisan selle eest, et Kuusalu vallas oleks hea ja  mugav elada ka “ääremaadel”!

Kuusalu valla piiril elades seisan selle eest, et keskuste võimalused laieneksid ka keskustest kaugemale. Kõige tähtsam vara on meie lapsed. On oluline, et lapsed saaksid alustada oma haridusteed kodu lähedal (hoiame oma väikekoole) ja turvalisust, et lapsed ei peaks koolibussi ootama pimedas, vihmas, lumes.  Pikemas perspektiivis pean vajalikuks kergliiklusteede arendamist keskustest väljaspool.

  • VANUS: 46
  • HARIDUS: Tallinna Tehnikakõrgkool, teedeehituse insener
  • ELUKOHT: Kaberla küla
  • TÖÖKOHT: ettevõtja
  • VOLIKOGUS: 2013-2017 Kuusalu Valla ehituskomisjoni liige
  • KONTAKT: tseller@gmail.com, 5649 5921

Roheline_lapiti