112 Helena Aug

H2sti_pikk_kitsas_triip3

Aviary Photo_131513512269823964

Koos leiame lahendused, käivitame uued ideed ning kommunikeerime kõike seda avalikkusele julgemalt ja kiiremini.

Elan Kuusalus alates 2001 aastast, aga julgen end hoolimata sellest, et lapsepõlv on veedetud mujal, nimetada ikkagi kuusalukaks.

Kuusalu on väga ilus koht elamiseks, siin on vahvad inimesed.  See on koht, kus on võimalik vabalt tegutseda  ja sellega elule lisaväärtust luua. Seepärast julgen Kuusalu soovitada ka elukohaks kõigile, kes enda perele uut kodu otsivad.

Näen, et volikogu valimised meie hästitoimivas vallas tulevad põnevad, valimisliitude ja erakondade valimislubadused on küll sarnased, ent juba on toimunud arutelude tulemusel tekkinud mitmed uued ideed ning loodetavasti saab koostöö ka tegelikult, mitte ainult sõnades, sujuma valitavas volikogus, sest on ju valimistules palju innukaid ja teotahtelisi inimesi.

Miks ma kandideerin Ühise Kodu nimekirjas?

Sellepärast, et näen, et valla senine juhtimine on toiminud normaalselt. Kehtivatest seadustest ja reeglitest kinni pidamine on möödapääsmatu ka uues volikogus.  Ainult meist, uutest kandideerijatest, kes on pungil täis uusi mõtteid ja teotahet jääks vajaka, et tagada valla tõrgeteta toimimine.  Vaja on varem ehitatud vundamenti, mille peale uued ja edukad ideid rajada. Nii saame kiiremini uued süsteemid tööle ning ideed ellu rakendatud.

Kandideerin eelkõige seetõttu, et mul on julgus kaasa mõelda, küsida kui millestki päris täpselt aru ei saa ja käed külge panna, kus vajalikuks pean.

Olen usaldusväärne, kohusetundlik, püüan alati kõigepealt näha positiivset ning viin alustatud asjad lõpuni. Olen valmis oma seniseid kogemusi, teadmisi ja oskusi jagama kogu Kuusalu vallarahva heaks. Luban, et kui minult küsitakse ning mul tuleb ühes või teises küsimuses vastata või vastutus võtta, siis teen põhjaliku eeltöö, kujundan isikliku seisukoha ning vastuse saaja saab minult uut infot, kinnitust või nõu.

  • VANUS: 39
  • ELUKOHT: Kuusalu küla
  • TÖÖKOHT, AMET: OÜ Balti Spoon, personalijuht
  • KONTAKT: 5298923, helena_aug@hotmail.com

H2sti_pikk_kitsas_triip3