108 Astrid Meister

H2sti_pikk_kitsas_triip3

Astrid

Tahan seista selle eest, et meie koolide-lasteaedade õpikeskkonnad oleksid ajakohased, turvalised ja pakuksid lastele hea hariduse omandamiseks piisavalt erinevaid võimalusi.

Pärit olen Ida-Virumaalt. Kuusalu valda asusin koos perekonnaga elama 1987. aastal ja alustasin õpetajatööd Kuusalu lasteaias. Alates aastast 2000 töötan Kuusalu Lasteaias Jussike direktorina. Kõrghariduse omandasin koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Olen täiskasvanud tütre ja poja ema.

Südamelähedaseks teemaks ongi lapsed ja haridusvaldkond. Olen olnud pikki aastaid seotud valla haridus- ja sotsiaalvaldkonnaga. Olen olnud 16 aastat vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ja 12 aastat hariduskomisjoni liige ning seetõttu teadlik senistest vajakajäämistest ja edasistest vajadustest.