106 Annika Blum

H2sti_pikk_kitsas_triip3

Aviary Photo_131516558940147001

Keskkond ja turvalisus on väärtused, millesse saame panustada iga päev.

Osalen aktiivselt Kolga kogukonna ettevõtmistes alates keskkoolist. Pean oluliseks toetust kogukondlikele tegevustele ja algatustele. Koostegemine tõstab meie piirkonna turvalisust, samuti  kultuurilist ja majanduslikku väärtust. Turvalisust peab toetama ka ohutu liiklemise võimalus.

Viimase aasta oluliseks kordaminekuks pean RMK ja Kolga kogukonna vahel metsa majandamise Kaasamiskokkuleppe sõlmimist. Pean oluliseks, et meie metsaalad vähemalt majade ja asulate ümber säiliksid ja oleksid majandatud kogukonnaga arvestades.

  • Vanus 38
  • Haridus Tallinna Ehituskool
  • Elukoht Mustametsa küla
  • Hobid Fotograafia, keraamika, restaureerimine
  • Kontakt: 5116429, tuutukas@hotmail.com

H2sti_pikk_kitsas_triip3