Ülevaade Kuusalu vallavolikogu viiendast (19. detsembri) istungist

Neljapäeval 19. detsembril toimus Kuusalu vallavolikogu 2013. aasta viimane istung. Kahe esimese päevakorrapunktina olid teisel lugemisel eelmisel istungil esimest korda menetletud eelnõud: Kuusalu valla kolmas lisaeelarve ja Kuusalu Soojuse osakapitali suurendamine.

ENN KIRSMAN: Seadused on täitmiseks

Kuusalu vallavolikogu esimees ENN KIRSMAN põhjendab selle nädala Sõnumitoojas miks on tarvis toetada vallale kuuluvat osaühingut Kuusalu Soojus, kes on viimastel aastatel ilma vallapoolse toeta oluliselt parandanud Kuusalu, Kiiu ja Kolga vee- ja kanalisastsiooni- ning keskküttesüsteeme. Vallale pandud ülesannete loetelu on kirjas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6, mis ütleb, et omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada sotsiaalabi…

Kuusalu vallavolikogu valis vallavanema ja kinnitas vallavalitsuse koosseisu

Tänasel volikogu istungil valis volikogu Kuusalu vallavanemaks Urmas Kirtsi ning kinnitas tema ettepanekul vallavalitsuse viie liikmelisena. Lisaks vallavanemale kinnitati valitsuse liikmeteks Andres Paomees (Reformierakonna nimekirjast) ning Kalmer Märtson, Kaupo Parve ning Kristi Vetemaa (Ühine Kodu).

Kuusalu vallavolikogu valis esimehe ja aseesimehe

Täna (31. oktoobril) toimus Kuusalu vallavolikogu kaheksanda koosseisu esimene istung, kus volikogu valis endale esimehe ja aseesimehe. Vastavalt Ühise Kodu ja Eesti Reformierakonna vahel sõlmitud koalitsioonileppele valiti volikogu esimeheks Enn Kirsman Ühisest Kodust ja volikogu aseesimeheks Urmo Ristisaar Reformierakonnast.

ÜHINE KODU ja REFORMIERAKOND sõlmisid koalitsioonileppe Kuusalu valla juhtimiseks aastatel 2013-2017

Täna sõlmisid Valimisliidust Ühine Kodu ja Eesti Reformierakond Kuusalu vallavolikokku valitud isikud koalitsioonileppe Kuusalu valla juhtimiseks ja arendamiseks aastatel 2013-2017. Koalitsioonileppe kannab pealkirja “Kuusalu vald – koht, kus on hea elada” ning selles on püstitatud kolm suurt eesmärki: 1) vallas säilib gümnaasiumihariduse omandamise võimalus, 2) tekib juurde uusi tasuvaid töökohti ning 3) vallaelanike arvu vähenemine…

ARTUR TALVIK ja PEETER VIHMA: Okupeeri oma müür

Kuna Artur avaldas 17. oktoobri Eesti Ekspressis otseselt toetust meie valimisliidule, tunneme siinkohal moraalset kohustust, aga ka siirast vajadust levitada sõnumit ning jagada tema (ja Peeter Vihma) uusimat kodanikeühiskonna teemalist filmi “Okupeeri oma müür”, mille esilinastus toimus 15. oktoobril Tallinnas Solarise Kalevi saalis. Filmis saab näha erinevate kodanikeühenduste ponnistusi kaitsta neile olulisi väärtusi püüdes lõhkuda…

TÄNAME!

Head Kuusalu valla inimesed! Täname kõiki 3068 inimest, kes tulid valima, eriti aga neid 1633 inimest, kes oma hääle meile usaldasid.

SIGNE ROOS: Eelvalimised Facebookis

Facebookiga liitumine on olnud igaühe vabatahtlik tahteavaldus kuuluda sotsiaalvõrgustikku. Kuulumine sellesse tähendab ka osasaamist võrgustiku liikmete mõtetest, tegemistest, isiklikust elust ja maailmavaatest. Kuid kas on eetiline postitada oma valimisreklaami Facebooki?

OTT SANDRAK: Mida ette võtta Kolga mõisaga?

Meie Facebooki lehel esitas Juhan Juurik küsimuse: Eelmisel aastal pakkusid Stenbockid mõisakompleksi Kuusalu vallale, selle aasta alguses aga saatis vallavanem ja teie esinumber Urmas Kritsi Stenbockidele eitava vastuse. Selles valguses ei kõla teie valimislubadus just väga veenvalt. Palun selgitage, milline on teie visioon Kolga mõisast ja milliseid konkreetseid tegevusi on teil plaanis mõisa hävingust päästmiseks? Vastab…