MEIE TUNNEME TÖÖD! Loetelu Kuusalu valla investeeringutest 2019 – 2021

Aastad 2019 – 2021 olid Kuusalu vallale investeeringute mõttes erakordselt head. Ühise Kodu eestvedamisel rajati Kotka pargi ja sõida parkla ehitati Andineeme rannaparkla ja -tee; uuendati Suurpea, Uuri, Valkla, Kolgaküla ja Kuusalu reovee puhastusseadmed; valmis Toetatud elamise teenuse (sotsiaal)maja Kuusalus, täielikult renoveeriti Kolga staadion ehitati lõpuni Kolga seltsimaja; jõudis lõpule Kiiu mõisa renoveerimine täielikult uuendati…

TERJE KRAANVELT: Kuusalu vallas on võimalik kasutusele võtta veelgi kaasaegsemaid lahendusi!

Olen pärit Kuusalu vallast Liiapeksi külast, kus möödus minu lapsepõlv. Keskhariduse omandasin Kuusalu keskkoolis, kõrghariduse kasvatusteadustes toonases Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Algklasside õpetajana töötasin kokku 9 aastat – Saku keskkoolis ja Kuusalu keskkoolis. 1998 – 2008 töötasin Valkla hooldekodu, 2008-2020 Iru hooldekodu direktorina. Peaaegu 23 aastat hoolekandealast töökogemus on õpetanud mind olema eelkõige tänulik ja kannatlik, tolerantne…

URMAS KIRTSI: loodan, et järgmine periood valla elus tuleb stabiilsem kui lõppev

2017. aasta 15. oktoobri hilisõhtul selgus, et võitsime küll valimised, kuid eesmärk – saavutada volikogu enamus – jäi täitmata. Esialgse info kohaselt saime 9 kohta, peale häälte üle lugemist, kahanes see veel ühe võrra. Olukord oli nukker, oli arvata, et ei koalitsiooni saada ega valijatele antud lubadusi täitma asuda meil ei õnnestu. Kaotatud aasta Mingitel…

Meie mängime kõigiga! Miks ja kuidas me seda teha kavatseme?

Olen Kuusalu valla asjadega olnud seotud alates 1996. aasta novembrist, kui vallavolikogu  noore ja poliitiliselt täiesti rohelise õpetaja napi enamusega vallavanem Urmas Kirtsi asemel valda juhtima valis. 1999. aasta valimistel kandideerisin esimest korda volikokku ning osutusin valituks. Seejärel olen osalenud veel viitel valimistel ning kuulunud kõikide volikogude koosseisu. Volikogu liikmena olen saanud jälgida siinseid arenguid ning…

Programm 2021 – 2025

Oma tegevusega soovime saavutada olukorra, kus Kuusalu vallas on ka aastal 2025 võimalik jätkuvalt omandada üldharidust kõigis kooliastmetes; nii noored kui vanemad saavad vabal ajal tegeleda neile huvi pakkuvate tegevustega; on igal lapsel lasteaiakoht, õpilastel ja õpetajatel on koolides kaasaegsed õpi- ja töötingimused; elanikkond püsib ka järgmistel aastatel vähemalt sama suurena kui 2021. aasta sügisel;…

Ühise Kodu loosungid

Valimisliit Ühine Kodu kinnitas valimisloosungid 17. oktoobril toimuvateks valimisteks. Meie valimislaused on: Meie tunneme tööd! Me ei jaga valijatele katteta lubadusi – kõik meie programmis toodud tegevused on Kuusalu valla eelarvet ja selle loomulikku kasvu silmas pidades teostatavad. Meie senised teod kinnitavad seda. Meie lööme valla lille! Teeme valla ilusamaks ja puhtamaks. Anname enda poolse…

Ühine Kodu avalikustas kandidaatide nimekirja

Täna (teisipäeval 7. septembril) andsid valimisliidu Ühine Kodu volitatud esindajad Kristi Vetemaa, Terje Kraanvelt, Urmas Kirtsi ja Urmo Ristisaar Kuusalu valla valimiskomisjonile üle valimisliidu Ühine Kodu ringkonna nimekirja kandidaatidest, kes osalevad 17. oktoobril toimuvatel Kuusalu vallavolikogu valimistel. Selles on kokku 36 inimest. Nimekirja veab esinumbri ja meie vallavanema kandidaadina praegune Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt ning…

Uus „tase“ Kuusalu valla poliitvõitluses – ähvardus- ja meelituskirjad volikogu liikmetele

Kuusalu valla poliitikas on jälle kuum aeg. Üks võimuliit on varisemas, teine selle varemetele tõusmas. Nagu sellistel puhkudel ikka, on tõusjatel suured lootused ja kukkujatel hirm eelseisvate muutuste ja kiiresti armsaks saanud ametikoha kaotuse ees. Küllap on üheks selle hirmu väljendusvormiks ka kirjad, mida valimisliidu Ühine Kodu liikmed viimastel päevadel saanud on. Ehkki kirjadele alla…

AIVAR HALLER: Uus paradigma Kuusalu juhtimises

Viimasel ajal on Kuusalu vallas palju räägitud juhtimise ja eriti maatriksjuhtimise teemal. Oma pere suviste tegemiste tõttu olen selle kandi eluga kursis ja kuumadest teemadest osa saanud. Mulle on jäänud mulje, et Kuusalu on aastaid karmi poliitilise võitluse tallermaa. Ma ei ole osanud midagi arvata varasematest tüliküsimustest, aga nüüd käib jutt minu lemmikteemal ehk juhtimisest,…

ENN KIRSMAN: Võtan tagasi oma maamaksu eelnõu

Soovin juhtida oma kolleegide, vallavolikogu liikmete, tähelepanu asjaolule, et Kuusalu vallavolikogu esimees Mait Kröönström ei ole suutnud täita (aga võibolla tal ei lubatud seda teha või ta lihtsalt ei soovinud) tema 24. oktoobril ajalehes Sõnumitooja välja käidud lubadust, et minu esitatud maamaksu eelnõud hakkab lähiajal arutama eelarve- ja arengukomisjon. Paraku ei jõudnud eelnõu minule mitte…

Uus koalitsioon esitas seitse umbusaldusavaldust

Alates 31. maist Kuusalu vallas võimul olev koalitsioon on oma tegevusega jõudnud: lammutada vallavalitsuse kui organisatsiooni, mida on erinevad poliitilised jõud eelkäijate tehtut austavalt 27 aastat järjepidevalt ehitanud; hävitada senise poliitilise kultuuri – pidades poliitilisi debatte mitte volikogus ja komisjonides, vaid sotsiaalmeedias; genereerida ja levitada valesid ning külvata segadust. Nimetagem siinkohal vaid amoraalselt suurt maamaksutõusu…

Valimisliit Ühine Kodu sõlmis koalitsioonileppe Reformierakonna ja Keskerakonnaga

Kiius, 26. novembril 2018. aastal. Koalitsioonileping aastateks 2019-2021 Väärtustades tasakaalustatud arengut Kuusalu vallas ning soovides  tuua vallavalitsusse tagasi kompetentsus ja vallakodanike huvide austamine, sõlmivad Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja valimisliidu Ühine Kodu (VÜK) nimekirjades Kuusalu vallavolikokku  valitud liikmed käesoleva lepingu. Koalitsioonileping tugineb osapoolte valimisprogrammidele ja koalitsiooniläbirääkimistel sõlmitud lepetele. Pooled on omavahel kokku leppinud ja kinnitavad,…