AIVAR HALLER: Uus paradigma Kuusalu juhtimises

Viimasel ajal on Kuusalu vallas palju räägitud juhtimise ja eriti maatriksjuhtimise teemal. Oma pere suviste tegemiste tõttu olen selle kandi eluga kursis ja kuumadest teemadest osa saanud. Mulle on jäänud mulje, et Kuusalu on aastaid karmi poliitilise võitluse tallermaa. Ma ei ole osanud midagi arvata varasematest tüliküsimustest, aga nüüd käib jutt minu lemmikteemal ehk juhtimisest,…

ENN KIRSMAN: Võtan tagasi oma maamaksu eelnõu

Soovin juhtida oma kolleegide, vallavolikogu liikmete, tähelepanu asjaolule, et Kuusalu vallavolikogu esimees Mait Kröönström ei ole suutnud täita (aga võibolla tal ei lubatud seda teha või ta lihtsalt ei soovinud) tema 24. oktoobril ajalehes Sõnumitooja välja käidud lubadust, et minu esitatud maamaksu eelnõud hakkab lähiajal arutama eelarve- ja arengukomisjon. Paraku ei jõudnud eelnõu minule mitte…

Uus koalitsioon esitas seitse umbusaldusavaldust

Alates 31. maist Kuusalu vallas võimul olev koalitsioon on oma tegevusega jõudnud: lammutada vallavalitsuse kui organisatsiooni, mida on erinevad poliitilised jõud eelkäijate tehtut austavalt 27 aastat järjepidevalt ehitanud; hävitada senise poliitilise kultuuri – pidades poliitilisi debatte mitte volikogus ja komisjonides, vaid sotsiaalmeedias; genereerida ja levitada valesid ning külvata segadust. Nimetagem siinkohal vaid amoraalselt suurt maamaksutõusu…

Valimisliit Ühine Kodu sõlmis koalitsioonileppe Reformierakonna ja Keskerakonnaga

Kiius, 26. novembril 2018. aastal. Koalitsioonileping aastateks 2019-2021 Väärtustades tasakaalustatud arengut Kuusalu vallas ning soovides  tuua vallavalitsusse tagasi kompetentsus ja vallakodanike huvide austamine, sõlmivad Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja valimisliidu Ühine Kodu (VÜK) nimekirjades Kuusalu vallavolikokku  valitud liikmed käesoleva lepingu. Koalitsioonileping tugineb osapoolte valimisprogrammidele ja koalitsiooniläbirääkimistel sõlmitud lepetele. Pooled on omavahel kokku leppinud ja kinnitavad,…

Praksidest, Salmistust ja tulevikust

Postitasime Facebooki gruppi “Arenev Kuusalu Vald” järgmise teate: Riigi Tugiteenuste Keskusest tuli esmaspäeval 12. novembril Kuusalu vallavalitsusele teade, et Kuusalu valla poolt juba 2017 esitatud projekt Salmistu sadama renoveerimiseks kogusummas 1,129 miljonit eurot, millest „eurotoetus“ moodustab 790,3 tuhat ning valla omaosalus 338,7 tuhat, mis esimeses voorus napilt toetuseta jäi, on saanud samast allikast ikkagi täies…

ENN KIRSMAN: Maamaksukirve saab veel rannarahva seljast välja tõmmata

Kuusalu vallavolikogu 2. oktoobri otsus ühtlustada vallas kehtivad maamaksumäärad on pannud sotsiaalmeedia kihama. Ühed küsivad ärritunult või siis nõutult, miks meie maamaks nii palju tõuseb, teised aga miks Kuusalu vallas pole siiani ühtlustatud maamaksu määrasid? Ehkki ma ei olnud volikogus arutelu juures ja ei tea kõiki ühtlustamise tagamaid, püüan siinkohal kirjeldada seda, miks rakendati siiani…

Ühine Kodu on läbirääkimistele avatud

Valimisliidust Ühine Kodu uude vallavolikokku valitud liikmed kohtusid 19. oktoobril 2017, et arutada valimisjärgset olukorda. Kohtumisel otsustati olla avatud läbirääkimisteks enamiku uue volikogu liikmetega. Eranditeks on Kuusalu piirkonnas Reformierakonda juhtiv Margus Soom, kelle suhtes on politsei algatanud seoses häälte ostmise kahtlustusega kriminaaluurimise ning Loksa linna „bütsantslikul viisil“ juhtiv keskerakondlane Värner Lootsmann. Meie soov on hoida…

Aus ülevaade 2013-2017 koalitsioonilepingu täitmisest

Peale 2013. aasta valimisi sõlmisid valimisliit Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna Kuusalu nimekiri, kellest nüüd enamaltjaolt üks liit saanud on, koalitsioonileppe. See koosnes seitsmekümne kuuest punktist, millest viimased kaksteist olid töökorralduslikud. Ehkki lepingu täitmise eest vastutavad solidaarselt kõik sellele alla kirjutanud kakskümmend isikut, kellest kaks antud allkirjast taganesid ning ühel või teisel põhjusel koalitsioonist lahkusid,…

Ühine Kodu kinnitas valimisnimekirja, vallavanema ja volikogu esimehe kandidaadid

Kuusalu valla valimisliit Ühine Kodu kinnitas oma neljakümne neljast liikmest koosneva valimisnimekirja. Üksmeelselt otsustati, et nimekirja esinumbriks on Ühise Kodu vallavanema kandidaat, praegune Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi. Nimekirja teiseks numbriks on Ühise Kodu vallavolikogu esimehe kandidaat, praegune vallavolikogu, revisjoni- ja keskkonnakomisjonide aseesimees Urmo Ristisaar. Esinumbritele järgnevad ülejäänud valimisliidu liikmed eesnimede tähestikulises järjekorras alates Veljo Tormise Kultuuriseltsi…

Mis rahvakogu? Miks rahvakogu?

Kuusalu vallavolikogu menetles oma selle koosseisu 50. istungil, mis toimus 30. augustil, vallavalitsuse poolt algatatud eelnõud „Kuusalu valla rahvakogu põhimääruse kinnitamine“. Tegemist oli eelnõu esimese lugemisega ning parandusettepanekute tähtajaks määrati 19. september.

Ühine Kodu avalikustas programmi

Valimisliit Ühine Kodu avalikustas lisaks oma kuuele “suurele” lubadusele ka detailse programmi, milles on kokku 62 punkti, mis inimeste elu Kuusalu vallas lähiaastatel veelgi paremaks muuta tõotavad. Praeguse vallavolikogu esimees Enn Kirsmani ütles, et Kuusalu vallavolikogu praegune opositsioon korduvalt ette heitnud, et valimisliidu Ühine Kodu liikmed hoiavad liialt kinni valimistel antud lubadustest ning isegi täidavad neid.  “Kavatseme…

Ühise Kodu põhilubadused valimisteks 2017

Kuusalu valla valimisliit Ühine Kodu osaleb täisnimekirjaga ka käesoleva aasta 15. oktoobril toimuvatel vallavolikogu valimistel. Sõnastasime viimasel koosolekul põhilubadused, mille ümber ehitatakse detailsem valimisprogramm. Nendeks on: I Toome võimu inimestele veelgi lähemale – asutame Kuusalu valla rahvakogu ja anname olulised otsused kujundamiseks rahvale. II Kogukonnad teavad, mis on neile parim – et head mõtted ei jääks teostamata,…