150 ENN KIRSMAN

Enn Kirsman - portree06

Gümnaasiumi säilimine Kuusalu vallas on võimalik ja vajalik!

Elame perega Kuusalu vallas alates 1992. aastast – siin, Kaberla külas, on meie kodu.

Igapäevaselt olen tegev Eesti Lastevanemate Liidu asjaajamiste koordineerimisega – olen selle organisatsiooni juhatuse esimees, samuti õpetan Tallinnas Audentese Erakoolis, Spordigümnaasiumis ning sealses rahvusvahelises (IB) õppes lastele füüsikat.

Tundub, et maailmaparandamine ongi minu kutsumus ja missioon. Olen püüdnud seda teha nii Kuusalu kui Audentese koolis lapsi õpetades, Kuusalus vallavanemana, Tallinnas haridusameti juhina, pealinna linnapea ja Eesti maaomavalitsuste liidu nõunikuna, aga ka Audenteses kooli direktorina töötades. Just hariduskorraldus ja omavalitsuse juhtimine on valdkonnad milles end pädevana tunnen.

Mul on olnud au aidata Kuusalu valla edenemisele kaasa juba pea 16 aastat. Olin pisut üle nelja aasta vallavanem ning pärast seda juba ligi tosin aastat siinse volikogu liige.

Siiski on mulle kõige südamelähedasemaks jäänud õpetajatöö. Kooliga on seotud ka põhjus, miks otsustasin taas kandideerida.

Haridusministeeriumis on valminud plaan, mille tulemusena „joonistub“ ümber terve Eesti koolivõrgu kaart. Gümnaasiumihariduse „kvaliteedi“ tõstmise sildi all soovitakse suurendada niigi Euroopa ühte efektiivsemat gümnaasiumivõrgu tõhusust, muutes koolide rahastamise põhimõtteid selliselt, et varsti suudab gümnaasiumit pidada ainult riik ise ning sedagi vaid üksikutes maakonnalinnades. Karta on, et ka Ida-Harjumaal on oodata suuri muudatusi.

Oleme volikogus käivitanud protsessi, mille eesmärgiks on tagada gümnaasiumihariduse säilimine Kuusalus. Seda kas siis riigigümnaasiumina (millesse mul isiklikult küll väga suurt usku pole, sest riigigümnaasiumitele sätestatud nõudmisi ei suuda täita ükski maapiirkonnas tegutsev haridusasutus) või tema praegusel kujul.

Kavatsen isiklikult seista selle eest, et läbirääkimised ministeeriumi ja naaberomavalitsustega oleksid intensiivsed ning kui need meist mitteolenevatel põhjustel ebaõnnestuma peaksid, leitakse gümnaasiumi pidamiseks vajalikud summad Kuusalu valla eelarvest.