VALIMISLIIT ÜHINE KODU

Kuusalu valla valimisliit Ühine Kodu moodustati 2013. aasta valimisteks, kui liitusid alates 2005. aastast volikogus tegutsenud valimisliidud Ühiselt Edasi ja Meie Kodu. Valimistel kogusime oma 39 liikmelise nimekirjaga 1633 valija toetuse ning saime 19-liikmelises Kuusalu volikogus 11 kohta

Sama nime all kandideerisime 44 liikmelise nimekirjaga ka 2017. aasta valimistel 1294 inimese toetuse, mis andis meile 8 kohta volikogus.

2021. aasta valimisel sai meie 36 liikmest koosnenud nimekiri 1233 häält ning samuti 8 volikogu kohta.

Meie liitu on koondunud tegusad koostöökogemusega Kuusalu vallakodanikud, kes lähtuvad oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

Meie liitu on koondunud tegusad koostöö kogemusega Kuusalu valla kodanikud, kes lähtuvad oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

 • Meie tunneme tööd! Me ei jaga valijatele katteta lubadusi – kõik meie programmis toodud tegevused on Kuusalu valla eelarvet ja selle loomulikku kasvu silmas pidades teostatavad. Meie senised teod kinnitavad seda.
 • Meie lööme valla lille! Teeme valla ilusamaks ja puhtamaks. Anname enda poolse panuse rohelisemaks homseks.
 • Meie mängime kõigiga! Me ei halvusta ega kritiseeri neid, kes meist erinevad, teistmoodi mõtlevad või tegutsevad, vaid kaasame valla arendamisesse kõikide huvigruppide esindajad kes selleks valmisolekut avaldavad.
 • Meie ehitame veel parema Kuusalu valla! Meie lubadused on suunatud valla elukeskkonna parendamisele ega takerdu minevikus tehtud vigade otsimisse ja nende üle virisemisesse.
 • Seisame vastu omakasupüüdlikule ja asjatundmatule valla juhtimisele!

Oma tegevusega soovime saavutada olukorra, kus Kuusalu vallas

 • on ka aastal 2025 võimalik jätkuvalt omandada üldharidust kõigis kooli­astmetes;
 • nii noored kui vanemad saavadvabal ajal tegeleda neile huvi pakkuvate tegevustega;
 • on igal lapsel lasteaiakoht, õpilastel ja õpetajatel on koolides kaasaegsed õpi- ja töötingimused;
 • elanikkond püsibka järgmistel aastatel vähemalt sama suurena kui 2021. aasta sügisel;
 • inimesed saavad kodust tööle ja koju tagasi ühistransporti kasutades;
 • saavad ettevõtjad oma tegevuse käivitada vähem kui aastaga(seda muidugi juhul, kui tegemist pole eriplaneeringut nõudva valdkonnaga).