Praksidest, Salmistust ja tulevikust

Postitasime Facebooki gruppi “Arenev Kuusalu Vald” järgmise teate: Riigi Tugiteenuste Keskusest tuli esmaspäeval 12. novembril Kuusalu vallavalitsusele teade, et Kuusalu valla poolt juba 2017 esitatud projekt Salmistu sadama renoveerimiseks kogusummas 1,129 miljonit eurot, millest „eurotoetus“ moodustab 790,3 tuhat ning valla omaosalus 338,7 tuhat, mis esimeses voorus napilt toetuseta jäi, on saanud samast allikast ikkagi täies…

ENN KIRSMAN: Maamaksukirve saab veel rannarahva seljast välja tõmmata

Kuusalu vallavolikogu 2. oktoobri otsus ühtlustada vallas kehtivad maamaksumäärad on pannud sotsiaalmeedia kihama. Ühed küsivad ärritunult või siis nõutult, miks meie maamaks nii palju tõuseb, teised aga miks Kuusalu vallas pole siiani ühtlustatud maamaksu määrasid? Ehkki ma ei olnud volikogus arutelu juures ja ei tea kõiki ühtlustamise tagamaid, püüan siinkohal kirjeldada seda, miks rakendati siiani…

Ühine Kodu on läbirääkimistele avatud

Valimisliidust Ühine Kodu uude vallavolikokku valitud liikmed kohtusid 19. oktoobril 2017, et arutada valimisjärgset olukorda. Kohtumisel otsustati olla avatud läbirääkimisteks enamiku uue volikogu liikmetega. Eranditeks on Kuusalu piirkonnas Reformierakonda juhtiv Margus Soom, kelle suhtes on politsei algatanud seoses häälte ostmise kahtlustusega kriminaaluurimise ning Loksa linna „bütsantslikul viisil“ juhtiv keskerakondlane Värner Lootsmann. Meie soov on hoida…

Aus ülevaade 2013-2017 koalitsioonilepingu täitmisest

Peale 2013. aasta valimisi sõlmisid valimisliit Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna Kuusalu nimekiri, kellest nüüd enamaltjaolt üks liit saanud on, koalitsioonileppe. See koosnes seitsmekümne kuuest punktist, millest viimased kaksteist olid töökorralduslikud. Ehkki lepingu täitmise eest vastutavad solidaarselt kõik sellele alla kirjutanud kakskümmend isikut, kellest kaks antud allkirjast taganesid ning ühel või teisel põhjusel koalitsioonist lahkusid,…

Ühine Kodu kinnitas valimisnimekirja, vallavanema ja volikogu esimehe kandidaadid

Kuusalu valla valimisliit Ühine Kodu kinnitas oma neljakümne neljast liikmest koosneva valimisnimekirja. Üksmeelselt otsustati, et nimekirja esinumbriks on Ühise Kodu vallavanema kandidaat, praegune Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi. Nimekirja teiseks numbriks on Ühise Kodu vallavolikogu esimehe kandidaat, praegune vallavolikogu, revisjoni- ja keskkonnakomisjonide aseesimees Urmo Ristisaar. Esinumbritele järgnevad ülejäänud valimisliidu liikmed eesnimede tähestikulises järjekorras alates Veljo Tormise Kultuuriseltsi…

Mis rahvakogu? Miks rahvakogu?

Kuusalu vallavolikogu menetles oma selle koosseisu 50. istungil, mis toimus 30. augustil, vallavalitsuse poolt algatatud eelnõud „Kuusalu valla rahvakogu põhimääruse kinnitamine“. Tegemist oli eelnõu esimese lugemisega ning parandusettepanekute tähtajaks määrati 19. september.

Ühine Kodu avalikustas programmi

Valimisliit Ühine Kodu avalikustas lisaks oma kuuele “suurele” lubadusele ka detailse programmi, milles on kokku 62 punkti, mis inimeste elu Kuusalu vallas lähiaastatel veelgi paremaks muuta tõotavad. Praeguse vallavolikogu esimees Enn Kirsmani ütles, et Kuusalu vallavolikogu praegune opositsioon korduvalt ette heitnud, et valimisliidu Ühine Kodu liikmed hoiavad liialt kinni valimistel antud lubadustest ning isegi täidavad neid.  “Kavatseme…

Ühise Kodu põhilubadused valimisteks 2017

Kuusalu valla valimisliit Ühine Kodu osaleb täisnimekirjaga ka käesoleva aasta 15. oktoobril toimuvatel vallavolikogu valimistel. Sõnastasime viimasel koosolekul põhilubadused, mille ümber ehitatakse detailsem valimisprogramm. Nendeks on: I Toome võimu inimestele veelgi lähemale – asutame Kuusalu valla rahvakogu ja anname olulised otsused kujundamiseks rahvale. II Kogukonnad teavad, mis on neile parim – et head mõtted ei jääks teostamata,…

OTT SANDRAK: Lahemaa rajoon? Tänan, ei!

Loksa Elu esileheküljel laiutab suur pealkiri „Loksa linna ettepanek Eesti põhjaranniku suurima ja võimekama omavalitsuse moodustamiseks“. Minu esimene mõte – misasja – kas tõesti on realiseerumas naljatamisi öeldud mõte, et Loksast võiks saada Põhja-Tallinna asum? On just Tallinn olnud kaheksa viimast sajandit Eesti põhjaranniku suurim ning võimekaim omavalitsus. Looga tutvunud, sain aru et pealkiri on…

ENN KIRSMAN: Viimane aeg liigutama hakata

Eelmisel nädalal avalikustas Vabariigi Valitsus kriteeriumid, mille alusel kavatsetakse 2017. aasta sügiseks viia läbi haldusreform. Nendest saame teada, et peamine, mille põhjal omavalitsus „rahule jäetakse“ või „sundliitmisele määratakse“ on rahvaarv. Valitsuse ettepanekul on minimaalseks omavalitsuse suuruseks 5000 elanikku. Piirkondades, mille pindala ületaks peale liitumist 900 ruutkilomeetrit, võivad jääda alles ka vallad, milles elab vähemalt 3500…

ENN KIRSMAN: Me kõik jääme vanaks

Paar nädalat tagasi algatas Kuusalu vallavalitsus Kuusalu aleviku Laululava detailplaneeringu. Eesmärk on kinnistute ja maade piiride muutmine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine hoolekandeasutuse rajamiseks, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on kolm hektarit. Juba on kostunud hõikeid, et mida ometi vallamajas tehakse. Miks võetakse Kuusalu inimestelt…

ARI JUHANI LEHTONEN: „Eestis on hea elada.“

Kuusalu vallavolikogu liige ARI JUHANI LEHTONEN on Soome Vabariigi kodanik, kes 13 aastat tagasi rajas oma kodu Kodasoo külasse. Aasta tagasi toimunud kohalikud valimised tõid Kuusalu vallavolikogusse soomlase. Ari Juhani Lehtonen kandideeris valimisliidu Ühine Kodu nimekirjas, kogus valijailt 36 häält ning on eelarvekomisjoni aseesimees.