Kuidas sünnib valla eelarve?

Kolmapäevasel (12. jaanuari 2022.a) volikogu istungil oli esimesel lugemisel Kuusalu valla 2022. aasta eelarve. Istungi publikule võis toimunud „tralli“ vaadates jääda mulje, et arutusele pandud eelnõu ei vasta elementaarsematelegi nõudmistele, see tuleks täielikult läbi kukkunuks kuulutada, tagasi lükata ning protsessiga otsast alata. Õnneks ei ole pilt nii must, kui meile maalida püüti. Kuna paljud (tundub et ka päris mitmed volikogu liikmed) ei ole valla eelarve koostamisega kokku puutunud, siis kirjeldame järgnevalt vastavat protsessi, et teil (ja neil vallavolinikel) tekiks arusaamine, kuidas protsessid kulgevad.

Tuleva aasta eelarve koostamine algab juba kevadel, kui vallavalitsus ja volikogu tegelevad valla eelarvestrateegiaga. Eelarvestrateegia eelnõu koostab vallavalitsus ja esitab selle vallavolikogule hiljemalt 15. augustiks, kes peab selle heaks kiitma hiljemalt 15. oktoobriks. See dokument ongi järgmise aasta eelarve vundamendiks. Eelarvestrateegia sisaldab detailset ülevaadet eelmise- ja jooksva aasta tuludest-kuludest ning eelseisvate aastate tulude-kulude prognoosi. Mida kaugemal tulevikus, seda ligikaudsem prognoos mõistetavalt on.

Samal ajal kui menetletakse strateegiat, kogub vallavalitsus kokku hallatavate asutuste – koolide, lasteaedade, aga ka vallas tegutsevate mittetulundusühingute, külavanemate jne – taotlused, mida soovitakse rahastada järgmise aasta eelarvest. Nagu sellistel puhkudel ikka, on soovid palju suuremad kui võimalused. Vallaametnikud koos asutuste juhtidega kaaluvad hoolikalt, millised soovid on esmatähtsad ning ilma milleta hakkama ei saa, millised kannatavad oodata ning millised on esitatud lihtsalt „toreduse pärast“. See viimane on öeldud irooniaga, sest asutuste juhid on soovides realistlikud, kuid igal aastal esitatakse ka selliseid soove, mille realiseerimata jätmine ei takista kuidagi kooli-lasteaia toimimist ega ka normaalset arengut.

Eelarve projekti koostamise protsess saab täie hoo sisse oktoobris-novembris, pärast eelarvestrateegia kinnitamist, kus vallavalitsuse finantsistid täpsustavad prognoose ning püüavad võimalikult paljusid, vallavalitsuse poolt heaks kiidetud rahasoove projekti mahutada. Vaidlused muutuvad aina ägedamaks, ametnikud aina närvilisemaks … kuni saabub 1. detsember. Küllap on lugejal tekkinud küsimus, et milline on volikogu roll eelarve projekti koostamise protsessis? Sellest ei ole, kui strateegia kinnitamine välja arvata, eespool üldse räägitud.

Võib-olla on paljudele üllatuseks, kuid enne 1. detsembrit ei olegi vallavolikogul ega selle liikmetel tuleva aasta eelarve projekti koostamisega mingit asja. Jah, nad võivad teha lobby, anda vallavalitsusele vihjeid ja soovitusi, aga otseselt sekkuda nad sellesse protsessi ei saa. Võib isegi ütelda, et ei tohi, sest avalikus sektoris kehtib teatavasti põhimõte – lubatud on need tegevused, mis on seaduses lubatud (erasektoris on lubatud see, mis pole seadusega keelatud) ning kuna seadus volikogul ega selle liikmetel esmase eelnõu koostamisel mingit rolli pole näinud, siis vaatavadki volinikud kuni eelnõu volikogule üle andmiseni vallavalitsuse toimetamisi kõrvalt.

Niisiis, hiljemalt 1. detsembril kiidab vallavalitsus tuleva aasta eelarve eelnõu heaks ning edastab selle edasiseks menetlemiseks vallavolikogule. Täpselt nii talitas Kuusalu vallavalitsus ka eelmisel aastal. Pärast seda kuupäeva tohib vallavalitsus projekti muuta ainult siis, kui volikogu selleks loa annab. Luba antakse aga alles pärast eelarve esimese lugemise lõpetatuks kuulutamist.

Võib-olla on see ununenud, aga 1. detsembril oli Kuusalu vallal veel valitsus, mis koosnes kolmest osapoolest: valimisliidu Ühine Kodu (VÜK) kolmest liikmest (Terje Kraanvelt, Kaupo Parve, Mart Laanpere), Keskerakonna kahest liikmest (Hilleri Treisalt, Jaanus Hein) ning EKRE ühest liikmest (Ranno Pool), praeguse VÜK-i ja EKRE valitsuse volitused algasid 2. detsembrist. Seega on eelarve eelnõu, mida volikogu esimesel lugemisel menetles veel täiesti eelmise koalitsiooni nägu.

Õnneks ei ole vallavalitsuse koosseisus toimunud suuri muutusi Keskerakonna liikmete asemel on EKRE-l lisandunud Ranno Poolile ka Sander Valdmaa ning vallavalitsusse kuulub ka valimisliidu 1 Kuusalu vald esindaja Mait Kröönström. Kui valimised oleksid valitsuse koosseisu radikaalsemalt muutnud, pidanuks volikogu esimesel lugemisel tegelema ikkagi sama projektiga, mille koostas eelmine vallavalitsus, meeldiks see projekt neile või mitte. Üleskutsed eelnõu tagasi võtta on seadusevastased ning vallavalitsus ei tohi seda mingil juhul teha. Nii nagu ei tohiks alluda ka ühelegi teisele seadusega vastuolus olevale korraldusele.

Kas kriitika eelarve eelnõu kohta oli põhjendatud? Siin tuleb kriitikutega suuresti nõustuda. Oktoobris ja novembris eelarvet tehes ei suutnud vallavalitsus ka halvimas unenäos näha ette elektri ja gaasi hindadega toimuvat rallit ega seda lumeuputust, mida detsembris ja ka jaanuari alguses oleme näha saanud. Nende katteks tuleb kuskilt raha leida.

Kust need lisavahendid tulevad? Istungil kõlas mitu korda lause: „Kulu kaetakse likviidsete vahendite arvelt“. Mida see tähendab? Üheks tuluallikaks on lisaks vallale laekuvale maksutulule ja saadavatele toetustele ka nii-öelda üleminev jääk. „Ideaalne“ eelarve võiks olla koostatud selliselt, et 31. detsembri seisuga oleksid kõik eelarves kuludeks ette nähtud vahendid „sirgeks löödud“ – kõik kulud on kaetud ning tulud kulutatud. Õnneks ei ole see kunagi nii. 1. jaanuari 2022.a hommikul vaatas valla pangakontodelt vastu summa 1,41 miljonit eurot.

Kas kogu seda raha on võimalik kasutada 2022. aastal tekkivate kulude katteks?

Vastus on ei, sest suure tõenäosusega on 2021. aastal jäänud mõned kavandatud kulutused tegemata. Näiteks detsembrikuu palgad makstakse välja uue aasta alguses, samuti tasutakse detsembri eest laekunud arved jne – need on 2021. aasta kulud ja need arvatakse sellest aasta alguses pangakontol olevast summast maha. Nii selgub (tavaliselt veebruarikuu alguseks) summa, mida pangakonto jäägist järgmise aasta kulude kasutada saab.

Samuti täpsustuvad jaanuarikuu jooksul 2021. aasta maksutulud. Neid arvesse võttes saab samuti kavandada eelarvesse lisavahendeid. Näiteks valla suurim tuluallikas – üksikisiku tulumaks – on kavandatud 2022. aasta eelravesse summas 6,8 miljonit eurot. See teeb vastava allika kasvuks võrreldes septembrikuise tulumaksu laekumise prognoosiga pisut üle 4,6%. Samas kui võtta arvesse tegelikku tulumaksu laekumist (täpset summat keegi veel ei tea, aga hinnanguliselt laekus tulumaksu üle 300 tuhande euro 2021. aasta eelarves plaanitust enam), siis moodustab hetkel eelarvesse laekuma kavandatava tulumaksu kasv mullusega võrreldes ainult pisut üle kahe protsendi. Seega on kulude katteks vajalikku reservi võimalik saavutada ka tulumaksu prognoosi suurendamise arvelt.

Kui palju seda prognoosi suurendada, on arvutuste ja diskussiooni küsimus. Alati on võimalik ka juba eelarvesse kavandatud kulusid vähendada või neid ridade vahel ümber tõsta. Kõige sellega tegeles vallavalitsus nii enne 12. jaanuari volikogu istungit, aga nüüd, kui neil on volikogu luba teha ettepanekuid eelarve projekti, saavad ametnikud hakata arutusel olevaid ettepanekuid ka vormistama. Selleks on neil aega 2. veebruarini, kui saabub volikogu poolt määratud parandusettepanekute esitamise tähtaeg.

Seega – eelarve projektiga on küll probleeme, aga need ei ole tekkinud mitte vallavalitsuse tahtmatusest või saamatusest, vaid objektiivsetest, vallavalitsusest sõltumatutest põhjustest ning on esimese ja teise eelarve lugemise vahel lahendatavad. Just selle pärast, et vallavalitsusel oleks õigus novembris valminud projekti korrigeerima asuda, oligi vaja esimene lugemine kiiresti lõpetada ning kuulutada välja parandusettepanekute esitamine.

Mõnede vallavolinike väited, et neil pole vajalikku infot, on oma oskamatuse (või saamatuse või tahtmatuse) aus tunnistamine. Jah, volinikel ei pruugi olla küll detailset infot kõikide kulude-tulude kohta, aga nende käsutuses väga põhjalik seletuskiri, millest on võimalik välja lugeda 2022. aasta plaane ning kui nendest miski ei meeldi, on iga volikogu liikme kohus see välja öelda ning teha oma parandusettepanek eelarve eelnõusse. Kõik eelnõule tehtavad ettepanekud on võrdselt tähtsad – nii need, mida teeb vallavalitsus kui need, mida teevad volikogu liikmed ning neid menetletakse ühel ajal ja ühte moodi.

Lõpetuseks. Valla eelarve tuleb vastu võtta hiljemalt 31. märtsiks, vastasel korral saadetakse volikogu see koosseis laiali ning praeguste liikmete asemele asuvad asendusliikmed. Volikogu istungil kõlanud ettepanekud mitte eelarvega kiirustada on silmakirjalikud, sest kui me praegu eelarveprotsessiga pidurdaksime, peame hiljem kaotatud aja tagasi tegema ning küllap siis kuuleksime samade vallavolinike suust etteheiteid selle kohta, et eelarve vastuvõtmisega liigselt kiirustatakse.

One Comment Add yours

  1. Arnold Tuurmaa ütles:

    Nõustun eelkirjutatuga täielikult. Mõnede volikoguliikmete suhtumine on lausa pahatahtlik. Kui pole projekti st eelarve esimest lugemist, siis millele on üldse võimalik ettepanekuid ja muudatusi tegema hakata. Ma leian, et vallavalitsus ei tohi koostatud eelarveprojekti tühiseks tunnistada ja peab sellega edasi minema.

KOMMENTEERI

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s