Programm 2021 – 2025

Oma tegevusega soovime saavutada olukorra, kus Kuusalu vallas

 • on ka aastal 2025 võimalik jätkuvalt omandada üldharidust kõigis kooliastmetes;
 • nii noored kui vanemad saavad vabal ajal tegeleda neile huvi pakkuvate tegevustega;
 • on igal lapsel lasteaiakoht, õpilastel ja õpetajatel on koolides kaasaegsed õpi- ja töötingimused;
 • elanikkond püsib ka järgmistel aastatel vähemalt sama suurena kui 2021. aasta sügisel;
 • inimesed saavad kodust tööle ja koju tagasi ühistransporti kasutades;
 • saavad ettevõtjad oma tegevuse käivitada vähem kui aastaga (seda muidugi juhul, kui tegemist pole eriplaneeringut nõudva valdkonnaga).

Meie programm aastateks  2021 – 2025

HARIDUSE VALDKONNAS

 1. Alustame Kuusalu Keskkooli renoveerimise II etapiga.
 2. Rekonstrueerime Kolga kooli köögi ja remondime klassiruumid.
 3. Jätkame valla teiste haridusasutuste õpi- ja töökeskkondade kaasajastamist.
 4. Täiendame lasteaedade mänguväljakuid uute mänguvahenditega.
 5. Parandame valla gümnaasiumiõpilaste konkurentsivõimet ja edasiõppimise võimalusi kõikjal maailmas luues igale seda soovivale gümnasistile võimaluse omandada inglise, vene või saksa keel C1 tasemel.
 6. Viime gümnaasiumi õppekavasse valikainetena sisse A ja B kategooria juhiloa ning väikelaeva juhtimist võimaldavad kursused.
 7. Leiame valla hariduse tugikeskusele puudu olevad spetsialistid.

SOTSIAALVALDKONNAS

 1. Parandame erinevate teenuste kättesaadavust kodudes elavate eakatele abivajajatele.
 2. Alustame eakate toetatud elamise maja rajamisega Kuusalu alevikku.
 3. Kahekordistame eakate juubelitoetuse.
 4. Seame sisse kodulaenu intressi toetuse noortele peredele, kes rajavad kodu Kuusalu valda.
 5. Käivitame mäluhäiretega patsientide päevahoiu.

KULTUURI, SPORDI JA VABAAJATEGEVUSTE VALDKONNAS

 1. Kaasajastame laste mänguväljakud Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes.
 2. Rajame Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse juurde kunstmurukattega jalgpalliväljaku.
 3. Rahastame noorte sporditreeninguid. Käivitame Salmistu sadamas noortele merega seotud trennid/huviringid.
 4. Loome Kuusalu ja Kolga koolide juurde diskgolfi rajad.
 5. Ehitame valmis Kaberla-Kodasoo-Saunja piirkonna külamaja Kodasool ning anname selle kogukonna käsutusse.
 6. Toetame Kolga kogukonnale olulise Kolga seltsimaja edasist arendamist.
 7. Otsime võimalusi Kuusalu Spordikeskuse staadionihoone renoveerimiseks.
 8. Renoveerime Kolgaküla spordibaasi teenindushoone.
 9. Vaatamata riikliku toetuse kadumisele säilitame noorte huvitegevuse rahastamise.
 10. Väärtustame laulupeo protsessis osalevate kollektiivide juhendajate tööd ja tagame valla toetuse määral, mis vastab riigi poolse palgatoetuse tingimustele.
 11. Otsime võimalusi Kuusalu vallas tegutsevate teiste rahvakultuuri ringide juhendajate tasude tõstmiseks.
 12. Jätkame külarahade eraldamist, kogukonna kultuuri ja spordiprojektide toetamist vähemalt praeguses mahus.

ELUKESKKONNA EDENDAMISEL

 1. Investeerime igal aastal vähemalt 200 tuhat eurot kruusateede mustkatte alla viimiseks.
 2. Teeme vallaelanikele jäätmete liigiti kogumise mugavamaks kahekordistades vallas asuvate pakendikonteinerite arvu ning tihendades nende tühjendamist. Jätkame traditsiooniliste kevadiste ohtlike jäätmete kogumise kampaaniatega külades.
 3. Jätkame ühtse vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinna poliitikat vallas. Toetame valla eelarvest küladesse tehtavaid veeinvesteeringuid. Rajame Leesi külla nõuetele vastava pumbajaama ja pikendame veetrassi.
 4. Toetame hajaasustuse programmi raames investeeringuid kodudesse  puhta vee-, kanalisatsioonisüsteemide ja teede rajamiseks.
 5. Parandame valla valmisolekut loodusõnnetusteks soetades generaatori, et tagada korrusmajade kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimine.
 6. Hoiame käigus vallasisese tasuta bussitranspordi ja otsime võimalusi uuteks liinide avamiseks.
 7. Valgustame Salmistul Pedassaare asumi peatee.
 8. Arendame valla supluskohti, parandades nendesse ligipääsu, parkimist ning paigutades sinna vetelpäästevahendeid. Rajame Valkla ja Salmistu vahele rannapromenaadi ning uue Salmistu ranna parkla.
 9. Teeme koostööd Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskusega Viru raba matkaraja uue parkla rajamiseks
 10. Näitame eeskuju keskkonnasäästlikuks energiatarbimiseks paigaldades valla hoonete lamekatustele päikesepaneele.
 11. Korraldame  arhitektuurikonkursi Kuusalu aleviku keskuse atraktiivsemaks muutmiseks. Tellime Kolga, Kiiu ja Kuusalu alevikele haljastusprojektid.
 12. Leiame lahenduse Kiiu koleehituste (veski, laudavare, pesumaja vare, inglisild jne) korrastamiseks või lammutamiseks.
 13. Alustame liinibusside ootepaviljonide uuendamist ja nende isikupärastamist Kuusalu vallale ainuomaseks.
 14. Jätkame avalikus kasutuses olevate teede valla omandisse võtmist.
 15. Teeme koostööd Riigimetsa Majandamise Keskusega vältimaks lageraieid külade ja alevike või muude kogukonnale oluliste paikade läheduses.
 16. Seisame vastu uute Kuusalu vallas uute kaevanduste avamisele või olemasolevate laiendamisele. 

KOGUKONNATEGEVUSTE EDENDAMISEL JA  VALLA JUHTIMISEL

 1. Taastame Kiiu jaanitulede traditsiooni.
 2. Eraldame Kuusalu Noortevolikogule valla eelarvest summa, mille kasutamise üle otsustavad noored ise.
 3. Kutsume suurima koalitsioonist välja jääva valimisliidu/erakonna esindaja vallavalitsusse ning konsulteerime enne vallaelu oluliste otsuste langetamist kõigi volikogus esindatud jõududega.
 4. Teeme koostööd naaberomavalitsustega, et üheskoos arendada Ida-Harjumaad ja suurendada piirkonna atraktiivsust elu- ja investeerimiskeskkonnana.
 5. Toetame turismiettevõtjaid ühisturunduses.
 6. Suurendame toetust vabatahtlikele päästjatele. Otsime vahendeid Kolga vabatahtlike päästjate ruumide kaasajastamiseks.
 7. Suurendame valla raha kasutamise läbipaistvust, avalikustades pidevalt valla kodulehel pidevalt valla tulud ja tehtud kulud.
 8. Töötame välja kaasava eelarve, kus vallaelanikud saavad osaleda mitte ainult projektide valikus, vaid ka nende rahastamises kaasa lüüa.

KOMMENTEERI

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s