Emil Rutiku ei kuulu enam valimisliitu Ühine Kodu

Hea inimene, kes Sa oktoobrikuu valimistel toetasid valimisliitu Ühine Kodu! Meil on Sulle teatada üks uudis, mida me ise ei liigitaks just positiivsete hulka.

Kolmapäevasel (26. veebruari) volikogu istungil, peale seda kui Emil Rutiku oli esmalt hääletanud volikogu esimehe, komisjonide esimeeste ning volikogu- ja komisjonide liikmete ehk siis temale makstavate hüvitiste kümne protsendilise tõstmise poolt ning enne vallavanema ja -valitsuse liikmete tasude sama suure tõstmise otsustamist, pidas ta volikogus kõne, milles teatas muuhulgas, et volikogus langetatud otsused mitte ainult ei pea olema õiged ja õiglased vaid peavad sellistena ka näima ning et vallavanema tasu kümne protsendiline tõus on talle vastuvõetamatu, mistõttu astub ta välja valimisliidust Ühine Kodu.

Selgitame, et 2013. aastal tõusis kõigi valla töötajate palk keskmiselt 5% (miinimumpalgaga töötajatel ja õpetajatel rohkem), sama suur palgatõus on kõikidele töötajatele (minimaalpalgalistele ja õpetajatele taas suurem) ette nähtud ka 2014. aasta eelarvega ning eelarvestrateegia näeb töötajate taas 5%-list palgatõusu ette ka 2015. aastal – ehk siis töötajate palgatõusuks 2013-2015. aastatel on kavandatud kokku vähemalt 16 protsendilisena. Vallavanema ja –valitsuse liikmete tasu tõusis viimati 2009. aastal, volikogu liikmetel aga 2007. aastal. Järgneva nelja aasta jooksul pole volikogu ega valitsuse liikmete tasusid plaanis rohkem kasvatada.

Volikogu- ja vallavalitsuse liikmetena aktsepteerime küll tema otsust, kuid meil on seoses selle avaldusega kaks küsimust, mida avalikult temalt küsisime:

1) Kuidas kavatsed Sina, Emil, kes Sa kõikvõimalikes olukordades oled rõhutanud rahvaesindajate eetilise ja moraalse käitumise vajadust, käituda peale tehtud avaldust? On sind ju volikokku valitud Sinu poolt hüljatud Ühine Kodu liikmete häältega (lihtsalt Sulle meelde tuletuseks – volikogus on ainult kaks inimest Urmas Kirtsi (VÜK) ja Andres Paomees (REF), kes on siin isikumandaadiga ehk siis ainult tema enda kogutud häältega)

2) Eelpoolöeldut arvestades, Emil, soovime me teada millal Sa kavatsed teatada valla valimiskomisjonile, aga eelkõige meile, valimisliidu Ühine Kodu liikmetele, kelle kõikide ühiste häältega Sa oled volikokku saanud, oma volikogu mandaadist loobumisest?

Emil, kui Sa oled ka oma tegudes sama eetiline ja moraalne, nagu oma senistes sõnavõttudes ning kirjutistes paista oled lasknud, peaksid meid ja avalikkust oma tagasiastumise otsusest viivitamata teavitama, et Sinu asemel saaks asuda volikogu liikme kohuseid ning valimisliidu Ühine Kodu nimekirja poolt valijatele antud lubadusi täitma järgmine meie hulgast.

Lugupidamisega Ühise Kodu nimekirjast vallavolikokku ja – valitsusse valitud: Andres Allmägi, Ari Lehtonen, Asko Aug, Enn Kirsman, Ilvard Eeriksoo, Kaja Martinson, Kalmer Märtson, Kaupo Parve, Kristi Vetemaa, Küllike Enok, Marika Astor, Mart Reimann, Raul Valgiste, Urmas Kirtsi

Meie küsimustele vastusena, saatis Emil Rutiku valimisliidule, valla valimiskomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmetele, külavanematele ja veel paljudele inimestele sellise kirja, mille tema enda palvel avaldame muutmata kujul

—————————– Emili kirja algus ————————————

Vastan kirjale kui üksik kandidat, tänan, et rahuldasite minu palve astuda välja valimis liidust .  Tere, kõigepaelt siis vabandused kui see on olnud ülekohtune nende suhtes kes mõtlevad nagu minagi. Nüüd see demagoogiline pool, õiged ja õiglased oli minu poot volikogu kõnes seotud sellega, et ma rääkisin sellest kuidas Riigikontroll ütles mulle, et see mida sa Emil teed on õige ja nii peab käituma iga kodanik eestis. Ja Riigikontrolli sõnad olid asjad ei pea ainult olema ausad vaid peava näima ja tunduma ausatena. Riigikontroll ütles et kahjuks on eestis see tavaline, et leitakse seaduses auk ja see kindlasti kasutatakse ära, mitte aga ei proovita koos seda seadust muuta, et see toimiks eesti kodanikkonna hüvanguks. Seda siis kogu juhtimises ja haldamises. Riigikontroll ütles, et kahjuks on eestis tavaline kus volikogu ei kasuta ära kõiki oma õigusi. Ja see ei puuduta konkreetselt vallavanema palga otsust. Minu arvates on riigimehelik näha seda, et inimesed tulevad ots otsaga kokku, ja mitmed kes on palunud allasutuste madalapalgaliste palga tõusu kahjuks on jäänud tähele panuta. Räägin siinkohal konkreetselt spordikompleksi juhataja palvest koosolekul laua taga. Või siis lastekaitse töötaja pikkalt palutud palga tõus. Ja see on kaa üks põhjustest miks ta ära läks. Demagoogia on juba see kuidas oma ära nägemsist mööda rebitakse asi välja kontekstist. Kui oleks tehtud näiteks nii, töötajad saavad 7% aga juhtiv koosseis 8%, see oleks olnud kindel märk arusaamast, et nähakse seda kuidas tegelikult on inimestel raskusi. Sulgeda silmad ja mitte näha seda on ebaõiglane. Näide. Kui keegi saab 2000 ja tõstab 10% see on 200 ja kui  keegi saab 800 ja tõstab 5% siis see on 40. Nendele kes saavad kas 40 või 80 juurde on see suur vahe.

Eelnevalt olnud hääletanud nii ütleda oma piisku hüvitise tõstmises, nüüd siis sain teada, et seda pole tõstetud aastast 2007, siingi on käärid sees, ju siis volikogu ja külakomisioni töö polnud nii oluline. Vabandust, aga see külaelu edendamise töö nõuab aega ja energiat. Kui seda muidugi peetakse oluliseks. Sellest pole keegi rääkinud siin milline oli meie vestlus Henn Pärnaga kes rääkis sellest eelnevast külakomisjoni tööst kus, nähti seda ebasoosingut valla juhtkonna poolt ja selle komisjoni teisejärgulisust, mina aga arvan, külavanemad ongi tõeline rahva esindus, kui mittu külavanemate koosolekut siis eelneva nelja aasta perioodi jooksul on olnud. Vähe. Kui mittu otsust on tehtud edndamaks külaelu. Küll aga on loodud Kiiu arendus, betoneerimaks oma kohti. Kus siis endale antakse võimalus oma tegusid veel ja veelkord rõhutada. Nii see käib sest nii on see olnud, ja see kes tahab seda muuta on loomulikult tülikas. Me oleme lubanud valijatele igasuguse poliitilise seotuse olemasolu vallas, aga kahjuks seda ei täida mõned meie liikmed. Me oleme lubanud valijatele elu edendamise vallas. Kas keegi on näiteks rääkinud kasvõi korragi ühistuliset tegevusest, kus inimesd maakohtades saavad luua koos väärtusi. Saavad kindlustunnet juurde ja ehk niimõnigi jääb pigem siia.

Ja mina igati olen selle poolt, ja püüan oma otsustega tuua esile muutusimõtlemises ja asjade nägemises. Ja see, et tahetakse see kes julgeb rääkida asjadest otse lahti saada on ju nii loomulik.

Kuna pean õigeks, et saan omalt poolt tuua esile positiivseid muutusi, siis jään veel mõneks ajaks külakomisjoni ja volikokku, üksik kandidaadina. See pisutki balanseerib, küll lootusetul aga vähemalt momendil. Nagu Andres Herkel riigikogus, nn  aknaalused. Muide Andres on kaa välja astunud oma parteist. Pole sellist seadust ega dokumenti mis ütleb, et ma pean volikogust või komisjoni esimehe kohalt ennast taandama, küsisin Andrese käest. Kui muidugi sellist ei tehta. Seda survet on tunda ja see on valus. Iga kodaniku kohustus ja õigus teha otsuseid oma moraali järgi. Kui muidugi mind tõugatakse välja jõuga siis on teine asi. Eetiline on seista oma veendumuste eest. Ja ma väga loodan, et valijad kes mind valisid lubavad mul jätkata. Ja usun, et just see mida teen ja kuidas teen on see miks nad mind valisid. Väga lootsin, et meie valla üksik kandidaat saab kaaa volikokku. Rohkem selliseid inimesi.

 Kiiu lasteaiast, rääkisin ehitus spetsialistiga. Kui projekt on läbinud ekspertiisi, siis läheb see alles riighankesse, ja kui ehitaja näeb viga siis ei käi see päris nii, et see on ehitaja arvates valesti ja küsimegi raha juurde mis nagunii oli lepinguga planeeritud sisse ja see ka koheselt antakse. Aga kus on see ekspertiis mis kinnitab ehitaja poolt avastatud viga. Kui erapooletu ekspertiis avastab selle vea, siis loomulik käik asjadel on, et vastutuse võttab vea teinud asutus või inimene.

Ekspertiisi pole aga tehtud. Vähemalt see pole kuskilt leitav ja kui on siis kus kohas see on. Kes teostas ekspertiis.

Küsisin kas me ei pea võimalikult kiiresti, volikogu koosolekuid reaalajas videose salvestama ja selleks on eestis kõik võimalused, mulle püüti selgeks teha las see nüüd olla, me teame küll.

Kui küsisin kas saab volikogu ette tuua eelmse volikogu poot kahjuks käsitlemata 2012 Riigikontrolli akt, vastab mulle vihase tooniga volikogu esimees ma ei tee seda, ise olles sellega tutvunud. Revisjonikomisjon pole sada kaa käsitlenud. Ma olen korduvalt kohtunud inimestega kes räägivad lugusid, kuidas nemad ei taha tulla valla majja, sest tevad, et abi ei saa. Jahh ja ma tean, kuidas koheselt tuleb vastu lause aga miks nad siis ei tule rääkima. Lugusid kus inimesed on tehtud naeru aluseks. Olen ise seda tundnud. Lugusid kus asjad ei edene aastaid. Ja ma ei taha ütelda siis sellega seda, et kõik on korrast ära. Meil on väga tublisid inimesi kindlasti. Inimesd räägivad lugusid kuidas nad on jäänud ilma maatükkidest. Kuidas vallas kaotatakse ära paberid. Kui juhtkonnas on inimene kes ütleb mind ei huvita need inimesed seal külades. Mind ei huvita kuhu see valla raha läheb. Jahh mul ei ole tõestus materjali aga ma väga loodan, et ka peale minu on seda keegi veel kuulnud ja ma ei ole siin keegi kulujuttu levitaja. Mõistan miks muutusi ei taheta.

Kodanike ühiskond on see kus kõik kodanikud saavad ja peavad muutus esile kutsuma.

Muutus peab eelkõige olema ise. Mina olen alustanud endast. Jahh mitte kõik ei tule kohe alguses välja.

Jahh ma olen teadlik, et vastuseis saab olema tugev.

Jahh see on raske emotsionaalselt ja vaimselt püüda luua eeldused positiivseteks muutusteks.

Ghandi on ütelnud.  Kõigepealt sind eiratakse, siis sinu üle naerdakse, siis toimub võitlus, ja siis Sa võidad.

Kutsun ülesse valla kõiki elanike kirjutama ja jäädvustma oma soove muutusteks vallas.

Kui keegi on teadlik väärtegudest ja väärkohtlemisest andke teada.

Kui ei julge kirjutada oma nime alt lase külavanem kirjutab kui oma küla elanik.

Kirjutage mulle emil.rutiku@gmail.com

Andestust kui koormasin, aga tunnen head meelt kui see andis teile positiivset tunnet.

Siin üks värskem näide, Toivo on aastaid püüdnud meie vallas asju õiglaselt lahendada.

Tere!

See on üks põhjustest mitte jätkata tööd külavanemana, et meie valla ajaleht on ebaaus ja vastik.

Tegin isegi pöördumise pressinõukogule, kui kirjutati muudest küladest, aga pealkiri oli Salmistu suhtes negatiivne. Sisus mitte sõnagi Salmistust. Kuid protsess keeruline, lõin käega.

Kui on artikkel Salmistust, antakse võimalus eelnevalt läbi lugeda, kuid meie korrektuure reeglina ei arvestata. Miks vaenulik suhtumine, ei tea. Telefonitsi oleme Üllega kordi kenasti rääkinud, aga ajalehes ikka jama.

Isegi avaldati küla personaalpensionäri kiri minu kui külavanema mõnituseks, minult kommentaari ei küsitud. JNE.

Vallavalitsusega on  probleem, et paaril tegelasel on meie külas huvid. Ja meie külakogu ei toeta alati neid.

Parimat,

Toivo Lepik

Siinkohal palun avaldada kogu see kirjutis ajalehes muutumatul kujul. Kui siis ehk kui leitakse kirjavigu, andke julgelt teada. Siis saan aru võimalusest soovist muutusteks. Aga eks see vist jääbki lootuseks.

Lugupidamisega ja sooviga olla toeks elu edenemisele maal. Ilusat nädalavahetust. Oivalist olemist.

Emil Rutiku

——————————- Emili kirja lõpp ——————————————-

Kommentaarid, nagu öeldakse on siinkohal liigsed.

Ülaltoodut arvesse võttes palume Emil Rutikut ja tema sõnavõtte ning tegemisi mitte seostada valimisliiduga Ühine Kodu, vaid käsitleda teda kui isikut, kes esindab volikogus  ja väljaspool seda ainult iseennast.

KOMMENTEERI

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s