Ülevaade Kuusalu vallavolikogu neljandast istungist

Täna, 4. detsembril, oli 20. oktoobril valitud Kuusalu vallavolikogul esimene „täistööpäev“ – volikogu päevakorras oli kokku kolmteist punkti.

Kinnitati määrus „Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallas“. Ehkki kevadel sai tulenevalt avaliku teenistuse seadusest sarnane kord kehtestatud, on selle poole aastane rakendamine toonud välja mitmed parandamist vajavad puudused. Uus kord sai eelmisest laiem – hõlmates lisaks vallavalitsuse ja volikogu liikmetele ka vallaametnikke ja -töötajaid ning asutuste juhte, aga ka volikogu komisjonide liikmeid, aga ka täpsem, sätestades selgemalt lähetusse saatmise korraldamise ning lähetustega seotud kulutuste hüvitamise.

Võeti vastu otsus „Vallavara kasutusse andmine Torni 11-1, Kiiu“. Möödunud nädalal toimus Valkla külas tuleõnnetus, mille tagajärjel üks pere kodu kaotas. Tehtud otsusega anti sellele perele üürile vallale kuuluv korter.

Kolme järgmise päevakorra punkti päevakorda lisamisel oli IRL-i ja Keskerakonna saadikutel eriarvamus. Nad olid seda meelt, et kuni volikogu komisjonid pole kinnitatud ega tööle asunud, ei peaks nimetatud eelnõusid menetlema. Kuna tegemist oli eelnõude esimese lugemisega (seadus näeb ette eelarvega seonduvate eelnõude mitmekordset menetlemist), otsustati siiski enamushäältega punkte käsitleda.

Kõige põhjapanevam nimetatutest oli kahtlemata „Kuusalu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine“. Tegu on kõigile järgneva aasta tegemistele suuna andva dokumendiga, mis hetkel on veel algstaadiumis. Eelnõu sisaldab ainult seadusest tulenevaid või lepingutega kaetud kulusid, investeeringud, soetused ja teised „poliitilisemat“ laadi kulutused nagu näiteks vallaasutuste töötajate ja vallaametnike 5% ning õpetajate (loodetavasti) umbes 12 palgatõus lisanduvad eelarvesse selle edasise menetlemise käigus eelkõige aastalõpu rahaseisu ning riigieelarveliste eraldiste selgumisel. Lubame, et peatume järgmise aasta eelarvega seonduval põhjalikumalt mõnevõrra hiljem. Plaanime pühendada sellele suisa eraldi kirjutise.

Kõige suurem poleemika, nagu ka arvata võis, kujunes täna otsuse „Kuusalu Soojus OÜ osakapitali suurendamine“ ümber. Eelnõu tagamaid avas vallavolikogu esimees Enn Kirsman oma kirjutises „Seadused on täitmiseks“, mis on avaldati eile meie blogis kui ka tänases ajalehes Sõnumitooja. Ehkki toimus elav arutelu, oldi valdavalt seda meelt, et Kuusalu Soojus on teinud head tööd ning kavandatud osakapitali suurendamine on põhjendatud. Otsus realiseerub koos käesoleva aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamisega, mis juhtub loodetavasti järgmisel vallavolikogu istungil.

Aasta eelviimasele istungile traditsiooniliselt oli volikogu päevakorras eelnõu „Kuusalu valla 2013.aasta III lisaeelarve kinnitamine“. Kuna vallaeelarve tuludes on juba praeguseks terve rida ülelaekumisi, esitas vallavalitsus lisaeelarve summas 141,3 tuhat eurot. Tulude allikatena peamiselt maamaksu ning kaevandusõiguse tasu ülelaekumised, aga ka mitmed sihtotstarbelised eraldised. Suurimaks kuluks, mis lisaeelarvega kaasneb on eespool nimetatud Kuusalu Soojuse osakapitali suurendamine summas 85 tuhat eurot, aga ka erinevate valla allasutuste esialgsest plaanitutest suuremateks kujunevatele majandamiskuludele katteks. Üheks majanduskulude suurendamise vajaduseks on muuhulgas Kuusalu Soojuse taotlus saada ettemaksu 2013. aasta detsembrikuu kütte eest. See vajalik kulutus tuleks muidu kanda järgmise aasta jaanuaris, aga seda ette makstes saab tõenäoliselt vähendada järgmisel aastal tehtavaid küttekulude väljamakseid. Eelnõu saadeti teisele lugemisele.

Otsusega „Saunja küla Metsa-Tiigi katastriüksuse uue sihtotstarbe määramine“ muudeti nimetatud 6,62 hektari suuruse kinnistu kasutamise otstarvet maatulundusmaast elamumaaks. See annab võimaluse ehitada kõnealusele maaüksusele ühepereelamu-suvila.

Kaks järgmist päevakorrapunkti „Kuusalu Vallavolikogu 16.12.2004 määruse nr 24 ning Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määruse nr 6 ja 25.11.2004 määruse nr 13 kehtetuks tunnistamine“ ning „Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine ja Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 lisa 7 kehtetuks tunnistamine“ olid omavahel sisuliselt seotud ning tegelesid vallateedega seonduva korrastamisega. Olgu siinkohal mainitud vaid üks arv – 330 kilomeetrit – nii palju on Kuusalu vallas teid kokku.

Viimased viis päevakorrapunkti olid seotud erinevate komisjonide suuruste ning koosseisude kinnitamisega. Mõlemate otsustuste ettepanekute tegemise ainupädevus on valla põhimäärusega antud vastava komisjoni esimehele, volikogu saab ettepanekud kas kinnitada või siis nimekirjana tagasi lükata.

Eelarvekomisjoni esimehe MARGUS SOOMi (Reformierakond) ettepanekul kinnitati eelarvekomisjon 11 liikmelisena. Lisaks komisjoni esimehele ja aseesimehele ARI LEHTONENile (VÜK), kinnitati komisjoni liikmeteks: KUNNAR VAHTRAS ja MAIT KRÖÖNSTRÖM (IRL), VÄRNER LOOTSMANN (Keskerakond), HILJA TUGEDAM (Reformierakond), MARGUS PARVE, IVAR LIPSMÄE ja KADRI IDAVAIN (VÜK) ning nimekirjaväliste ekspertidena ANDRES HEINVER (ettevõtja Kolga alevikust) ja URMAS HALLIKA (riigiametnik Uuri külast).

Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe KAJA MARTINSONI (VÜK, Kolga kool ja lasteaed, Kolga piirkond) ettepanekul kinnitati sotsiaalkomisjon 11 liikmelisena. Lisaks esimehele ja aseesimehele KÜLLIKE ENOKile (VÜK, Kuusalu Eakate Kodu, Kuusalu piirkond) kuuluvad sotsiaalkomisjoni ANDRES ALLMÄGI (VÜK, Parksi-Valgejõe-Vanaküla piirkonna esindaja), KAUPO PARVE (VÜK, vallavalitsuse esindaja, Salmistu-Valkla-Kiiu piirkond), ASTRID MEISTER (VÜK, Kuusalu piirkonna lasteaialapsed), MAILA VELSTÖM (VÜK, Juminda poolsaare esindaja), SIGNE ROOS (VÜK, seadusandlus, tervishoid), ASTRID RÕUK (Kuusalu keskkoolis õpivad lapsed ja HEV pered), IVI ADLER (IRL, Viinistu ja Loksa piirkond), ILLE OJAMAA (Reformierakond, Pärispea poolsaare esindaja) ning SUSANNA KARI (valla perearst)

Keskkonnakomisjoni esimees RAUL VALGISTE (VÜK) esitas komisjoni 12 liikmelisena koosseisus URMO RISTISAAR (aseesimees, Reformierakond), MART REIMANN, KARLI LAMBOT, PRIIT LINK, ILVARD EERIKSOO (VÜK), JANNE KALLAKMAA ja SVETLANA PAJUPUU (Reformierakond), LINDA METSAORG (Keskerakond),  TOOMAS VÄINSAR ja TOOMAS MÄEVÄLI (IRL) ning nimekirjade välise eksperdina KÜLLI RAHU (Harju-Järva-Rapla Keskkonnaamet, piirkondlik metsanduse spetsialist)

Haridus ja noorsootöö komisjoni esimees MARIKA ASTOR (VÜK) esitas komisjoni 9 liikmelisena. Komisjoni kuuluvad ANDRES KAARMANN (aseesimees, IRL), ENE LIIVAND (IRL), ASTRID MEISTER (VÜK), HILERI TREISALT (Keskerakond), JANNE KERDO ja MARGUS SOOM (Reformierakond), MARI PAENURM (üksikkandidaat) ja nimekirjade välise eksperdina VELLO SATS (Kuusalu Keskkooli direktor).

Volikogu otsus „Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine“ jäi sel korral veel vastu võtmata. Komisjoni esimehe SULEV VALDMAA (IRL) ettepanek oli kinnitada komisjon neljaliikmelisena, volikogu istungil tegi aga Andres Allmägi (VÜK) ettepaneku moodustada komisjon kolmeliikmelisena. Kuna nii komisjoni esimees kui ka aseesimees URMO RISTISAAR (Reformierakond) ei saanud volikogu istungist osa võtta, sest viibisid revisjonikomisjonide liikmete koolitusel, katkestati Andres Kaarmanni ettepanekul eelnõu menetlemine. Peale läbirääkimisi jätkatakse revisjonikomisjoni moodustamisega tõenäoliselt volikogu järgmisel istungil, mis toimub kahe nädala pärast 18. detsembril.

KOMMENTEERI

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s