REVISJONIKOMISJONIST

Kuusalu vallavolikogu „tagatubades“ on juba mitu kuud käinud äge diskussioon selle üle, et kes peaks juhtima revisjonikomisjoni, kui suur see olema peaks ning milline olema selle koosseis. Oleme koalitsioonis kokku leppinud, isegi lepingusse kirjutatud, et valdava osa meie toetushäältest saab opositsiooni poolt esitatud kandidaat, ükskõik kes see siis ka ei oleks. Samas ei loobu me…

Kuidas sünnib valla eelarve?

Kolmapäevasel (12. jaanuari 2022.a) volikogu istungil oli esimesel lugemisel Kuusalu valla 2022. aasta eelarve. Istungi publikule võis toimunud „tralli“ vaadates jääda mulje, et arutusele pandud eelnõu ei vasta elementaarsematelegi nõudmistele, see tuleks täielikult läbi kukkunuks kuulutada, tagasi lükata ning protsessiga otsast alata. Õnneks ei ole pilt nii must, kui meile maalida püüti. Kuna paljud (tundub…

Paabeli segadus Kuusalu vallavolikogu komisjonide määramisel?

Räägime selgeks „segaduse“ ja „kuritarvitused“, mille koalitsioon valimisliidu 1 Kuusalu vald väitel justnagu  Kuusalu vallavolikogu komisjonide moodustamisel tekitanud on. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §47 sätestab komisjonide moodustamise põhimõtted. Olgu need siinkohas lugejatele selguse huvides ära toodud:1) Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast samal hääletusel. Ehk siis valimistel enim volikogu liikmete hääli saanud kandidaadist saab komisjoni…

ULVE MÄRTSON: „Soovime Kuusalu valla juhtimisse kaasata eri osapooli.“

Intervjuu Ulve Märtsoniga ilmus 24.11.2021 ajalehes Sõnumitooja. Artikli autor on ajakirjanik Ülle Tamm Kuusalu vallavolikogu esimees ULVE MÄRTSON, kandideerisite kohalikel valimistel esimest korda ja kohe saite volikogu esimeheks. Te abikaasa KALMER MÄRTSON on olnud aastaid valimisliidu Ühine Kodu üks esinumbreid, üle kümne aasta pidanud Kuusalu volikogu esimehe ametit, paar aastat olnud ka vallavanem. Kas ja…

Kuusalu vallavanemana jätkab TERJE KRAANVELT

Volikogu valis TERJE KRAANVELTI vallavanemaks 11 poolt- ja 4 vastuhäälega, 4 sedelit olid tühjad. Kuusalu vallavolikogu istungil kolmapäeval, 1. detsembril olid päevakorras uue vallavanema valimine ning ka vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine. Kohal olid kõik 19 volikoguliiget. Urmas Kirtsi tegi ettepaneku valida vallavanemaks Terje Kraanvelt valimisliidust Ühine Kodu. Rohkem kandidaate ei esitatud. Mait Kröönström…

Kuusalu vallavolikogu valis esimeheks Ulve Märtsoni

Kuusalu vallavolikogu käesoleval aastal valitud X koosseisu esimesel istungil, mis toimus 17. novembril, valiti volikogu esimeheks Ulve Märtson valimisliidust Ühine Kodu. Ulve Märtsoni kandidatuuri esitas Ühisesse Kodusse kuuluv vallavolikogu liige Urmas Kirtsi. Valimisliit Üks Kuusalu Vald seadis vastaskandidaadina üles Marti Hääle. Salajasel hääletusel hääletas Ulve Märtsoni poolt 11 ja Marti Hääle poolt 7 volikogu liiget….

Kuusalu vallas sõlmisid koalitsioonilepingu valimisliit Ühine Kodu ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Valimistele järgnenud kahe nädala jooksul kohtus valimisliidu Ühine Kodu delegatsioon kõikide Kuusalu vallavolikogus esindatud nimekirjade esindajatega: EKRE, Üks Kuusalu vald, Reformierakond, Ettevõtlik Kuusalu ning Keskerakonna nimekirjas valituks osutunud sõltumatu kandidaadi Olev Lõokesega. Võrreldi valimisprogrammides antud lubadusi ning arutati edasisi koostöö võimalusi. Kõik toimunud kohtumised olid konstruktiivsed, möödusid töiselt ning vastastikkuse lugupidamise õhkkonnas. Konsultatsioonide tulemusena otsustasid…

Täname, täname, täname

ja niimoodi 1233 korda! Head Kuusalu valla inimesed, kes te usaldate Ühist Kodu ka järgmisel neljal aastal Kuusalu valda juhtima. Kinnitame teile, et püüame läbi rääkida kõigi vallavolikku valitud jõudude esindajatega, et sõlmida võimalikult kiiresti koalitsioonileping, kus oleks kajastatud suurem enamus meie peamistest valimislubadustest, sealhulgas, et kutsume vallavalitsusse ka kõige enam hääli saanud, kuid koalitsioonileppega…

URMO RISTISAAR: nende valimiste ja eelseisva perioodi võtmesõnaks on koostöö!

Rahva poolt valitud  volikogu liikmena olen saanud valla arengusse panustada 8 aastat, olles olnud kahes   viimases koosseisus  nii volikogu aseesimees, kui osalenud erinevatel aegadel eelarve- ja arengukomisjoni,  ehitus- ja keskkonnakomisjoni, ühistegevuse komisjoni ja revisjonikomisjoni töös. Oma senistest volikogu liikme tegemistest tahaksin enim esile tõsta  just   ühistegevuse komisjoni  juhtimist viimasel kolmel-neljal aastal. Selle ajaga suutsime esile…

Kohtume valijatega Zoomis

Ühine Kodu kutsub kõiki huvilisi esmaspäeval 11. oktoobril kella 18.30st kuni 20.00ni Zoomi meie kandidaatidega kohtuma ja üheskoos valla-asjade üle nõu pidama. Kokkusaamise link ja juhised sellega ühinemiseks leiad meie Facebooki lehelt vastava postituse kommentaarides. Zoomimiseni!

KAIDO TSELLER: Lööme Kuusalu valla lille!

Aastatel 2019 – 2021 oli mul vallavolikogu liikmena au panustada valla mitmesse eluliselt tähtsasse valdkonda: juhtisin vallavolikogu sotsiaal- ning ehitus- ja keskkonnakomisoni. Lisaks lõin kaasa ka eelarve- ja arengukomisjoni ning revisjonikomisjoni töös. Oma muljeid ehitus- ja keskkonnakomisjonis kogetust tahangi siinkohal jagada. Valla üldplaneering tuleb kiiremas korras lõpule viia Kuigi komisjon tegeles peamiselt detail-planeeringutega, saime osa…